Företag som gräver avlopps­anläggningar

Miljö- och byggnadsförvaltningen har sammanställt en lista över företag som kan vara aktuella att anlita i samband med grävning för en enskild avloppsanläggning.

Listan som är i alfabetisk ordning är inte heltäckande och någon värdering har inte gjorts av företagens kompetens inom angivet område. Det är fritt att vända sig till vem man vill som har tillräcklig kompetens att utföra arbetet.

Gräventre­prenörer

Bragruppen AB

Enköping Sala Heby
Telefonnummer till Bragruppen AB: 073-182 23 48
E-post till Bragruppen AB: bragruppen@telia.com

Enköpings Rör AB

Enköping
Telefonnummer till Enköpings Rör AB: 0717-500 50
Mobilnummer till Enköpings Rör AB: 0171-10 55 99
E-post till Enköpings Rör AB: emil@enkopingsror.se
Enköpings Rör AB webbplats

GHH Schakt AB

Enköping
Mobilnummer till GHH Schakt AB: 073-082 66 00
Telefonnummer till GHH Schakt AB: 0171-243 32
E-post till GHH Schakt AB: info@ghhab.se
GHH Schakt AB webbplats

Granlunda Gräv

Enköping
Telefonnummer till Granlunda Gräv: 070-544 50 43
E-post till Granlunda Gräv: persjogrengranlunda@hotmail.com

Håkan Bodin

Grillby
Telefonnummer till Håkan Bodin: 070-534 82 07
E-post till Håkan Bodin: hakan.bodin@live.se

Ingemar Karlsson Entreprenad

Grillby
Mobilnummer till Ingemar Karlsson Entreprenad: 070-667 40 65
E-post till Ingemar Karlsson Entreprenad: ingemar.k@live.se

JMA Entreprenad AB

Ekolsund
Mobilnummer till JMA Entreprenad AB: 070-577 20 30
Telefonnummer till JMA Entreprenad AB: 0171-47 20 15
E-post till JMA Entreprenad AB: info@jmaab.se
JMA Entreprenad AB webbplats

Jonbark

Mariefred
Telefonnummer till Jonbark: 073-677 72 90
E-post till Jonbark: info@jonbark.se
Jonbark webbplats

KSP MARK AB

Bålsta
Mobilnummer till KSP MARK AB: 070-857 43 05
Telefonnummer till KSP MARK AB: 0171-560 60
E-post till KSP MARK AB: info@kspmark.se
KSP MARK AB webbplats

Landsberga Gård Maskin AB

Örsundsbro
Telefonnummer till Landsberga Gård Maskin AB: 070-643 55 43
E-post till Landsberga Gård Maskin AB: joakim.sandqvist@landsberga.se
Landsberga Gård Maskin AB webbplats

Lasse Eklund Entreprenad

Enköping
Mobilnummer till Lasse Eklund Entreprenad: 070-269 34 96
Telefonnummer till Lasse Eklund Entreprenad: 0171-41 20 62
E-post till Lasse Eklund Entreprenad: lasse@lmeklund.com

Lejneholm Entreprenad AB

Grillby
Telefonnummer till Lejneholm Entreprenad AB: 070-204 60 35
E-post till Lejneholm Entreprenad AB: lejneholm@icloud.com

Lindbergs Entreprenad

Fjärdhundra
Telefonnummer till Lindbergs Entreprenad: 070-327 91 28
E-post till Lindbergs Entreprenad: fisching_lindberg@hotmail.com

Långtora Åkeri AB

Enköping
Telefonnummer till Långtora Åkeri AB: 070-213 78 48
E-post till Långtora Åkeri AB: hakan@langtora.se

Magnus Johansson Entreprenad

Örsundsbro
Mobilnummer till Magnus Johansson Entreprenad: 070-541 21 06
Telefonnummer till Magnus Johansson Entreprenad: 0171-41 20 02
E-post till Magnus Johansson Entreprenad: homsta@telia.com

Nicro Entreprenad HB

Enköping
Telefonnummer till Nicro Entreprenad HB: 070-795 77 51
E-post till Nicro Entreprenad HB: nicro@telia.com
Nicro Entreprenad HB webbplats

Nordman Entreprenad AB

Fjärdhundra
Telefonnummer till Nordman Entreprenad AB: 070-311 57 68
E-post till Nordman Entreprenad AB: info@nordmanentreprenad.se
Nordman Entreprenad AB webbplats

Norrhammars Entreprenad

Enköping
Mobilnummer till Norrhammars Entreprenad: 070-577 76 96
Telefonnummer till Norrhammars Entreprenad: 0171-871 28
E-post till Norrhammars Entreprenad: t.hellsten60@gmail.com

Optomera AB

Enköping
Mobilnummer till Optomera AB: 072-159 96 01
Telefonnummer till Optomera AB: 0171-44 44 15
E-post till Optomera AB: info@optomera.se
Optomera AB webbplats

Trädgårdsteknik i Mellansverige AB

Bålsta
Mobilnummer till Trädgårdsteknik i Mellansverige AB: 073-678 89 28
Telefonnummer till Trädgårdsteknik i Mellansverige AB: 010-330 01 21
E-post till Trädgårdsteknik i Mellansverige AB: info@ttms.se
Trädgårdsteknik i Mellansverige AB webbplats

Zschakt i Enköping AB

Ekolsund
Telefonnummer till Zschakt i Enköping AB: 070-333 84 59
E-post till Zschakt i Enköping AB: samuel.miding@zschakt.se

Geokonsulter

AM Geo AB

Järfälla
Telefonnummer till AM Geo AB: 070-461 33 56
E-post till AM Geo AB: amgeo@bredband.ne
Am Geo AB webbplats

Bjerking AB

Uppsala
Mobilnummer till Bjerking AB: 070-651 11 96
Telefonnummer till Bjerking AB: 010-211 80 54
Bjerking AB webbplats

JAP Entreprenad AB

Knivsta
E-post till JAP Entreprenad AB: andreas.pettersson@japentreprenad.se
JAP Entreprenad AB webbplats

Geo Markservice

Bromma
Mobilnummer till Geo Markservice: 070-593 07 37
Telefonnummer till Geo Markservice AB: 08-25 30 25
Geo Markservice webbplats

Geosigma AB

Uppsala
Telefonnummer till Geosigma AB: 010-482 88 00

Företag som utför siktanalyser av jordprov

Envix Nord AB

Täby
Telefonnummer till Envix Nord AB: 070-312 77 33
Envix Nord AB webbplats

Eurofins Environment Sweden AB

Lidköping
Telefonnummer till Eurofins Environment Sweden AB: 0771-899 899
Eurofins Environment Sweden AB webbplats

Geo Markservice AB

Bromma
Mobilnummer till Geo Markservice AB: 070-593 07 37
Telefonnummer till Geo Markservice AB: 08-25 30 25
Geo Markservice AB webbplats

Sweco Geolab

Stockholm
Telefon växel Sweco Geolab: 08-695 60 00
Sweco Geolab webbplats

Hitta fler konsulter på Eniro

Du hittar dem under rubrikerna:

  1. Ingenjörer – vatten, luft, miljövård
  2. Ingenjörer – VVS-teknik
  3. Ingenjörer –geologi, geoteknik