Företag som gräver avlopps­anläggning­ar

Miljö- och byggnadsförvaltningen har sammanställt en lista över företag som kan vara aktuella att anlita i samband med grävning för en enskild avloppsanläggning.

Listan som är i alfabetisk ordning är inte heltäckande och någon värdering har inte gjorts av företagens kompetens inom angivet område. Det är fritt att vända sig till vem man vill som har tillräcklig kompetens att utföra arbetet.

Gräventre­prenörer

Bragruppen AB

Enköping Sala Heby
Telefon: 073-182 23 48
E-post: bragruppen@telia.com

Enköpings Rör AB

Enköping
Telefon: 0717-500 50 eller 0171-10 55 99
E-post: emil@enkopingsror.se

GHH Schakt AB

Enköping
Telefon: 073-082 66 00 eller 0171-243 32
E-post: info@ghhab.se

Granlunda Gräv

Enköping
Telefon: 070-544 50 43
E-post: persjogrengranlunda@hotmail.com

Håkan Bodin

Grillby
Telefon: 070-534 82 07
E-post: hakan.bodin@live.se

Ingemar Karlsson Entreprenad

Grillby
Telefon: 070-667 40 65
E-post: ingemar.k@live.se

JMA Entreprenad AB

Ekolsund
Telefon: 070-577 20 30 eller 0171-47 20 15
E-post: info@jmaab.se

Jonbark

Mariefred
Telefon: 073-677 72 90
E-post: info@jonbark.se

KSP MARK AB

Bålsta
Telefon: 070-857 43 05 eller 0171-560 60
E-post: info@kspmark.se

Landsberga Gård Maskin AB

Örsundsbro
Telefon: 070-643 55 43
E-post: joakim.sandqvist@landsberga.se

Lasse Eklund Entreprenad

Enköping
Telefon: 070-269 34 96 eller 0171-41 20 62
E-post: lasse@lmeklund.com

Lejneholm Entreprenad AB

Grillby
Telefon: 070-204 60 35
E-post: lejneholm@icloud.com

Lindbergs Entreprenad

Fjärdhundra
Telefon: 070-327 91 28
E-post: fisching_lindberg@hotmail.com

Långtora Åkeri AB

Enköping
Telefon: 070-213 78 48
E-post: hakan@langtora.se

Magnus Johansson Entreprenad

Örsundsbro
Telefon: 070-541 21 06 eller 0171-41 20 02
E-post: homsta@telia.com

Nicro Entreprenad HB

Enköping
Telefon: 070-795 77 51
E-post: nicro@telia.com

Nordman Entreprenad AB

Fjärdhundra
Telefon: 070-311 57 68
E-post: info@nordmanentreprenad.se

Norrhammars Entreprenad

Enköping
Telefon: 070-577 76 96 eller 0171-871 28
E-post: t.hellsten60@gmail.com

Optomera AB

Enköping
Telefon: 072-159 96 01 eller 0171-44 44 15
E-post: info@optomera.se

Trädgårdsteknik i Mellansverige AB

Bålsta
Telefon: 073-678 89 28 eller 010-330 01 21
E-post: info@ttms.se

Zschakt i Enköping AB

Ekolsund
Telefon: 070-333 84 59
E-post: samuel.miding@zschakt.se

Geokonsulter

AM Geo AB

Järfälla
Telefon: 070-461 33 56
E-post: amgeo@bredband.ne

Bjerking AB

Uppsala
Telefon: 070-651 11 96 eller 010-211 80 54

JAP Entreprenad AB

Knivsta
E-post: andreas.pettersson@japentreprenad.se

Geo Markservice

Bromma
Telefon: 070-593 07 37 eller 08-25 30 25

Geosigma AB

Uppsala
Telefon: 010-482 88 00

Företag som utför siktanalyser av jordprov

Envix Nord AB

Täby
Telefon: 070-312 77 33

Eurofins Environment Sweden AB

Lidköping
Telefon: 0771-899 899

Geo Markservice AB

Bromma
Telefon: 070-593 07 37 eller 08-25 30 25

Sweco Geolab

Stockholm
Telefonväxel: 08-695 60 00

Hitta fler konsulter på Eniro

Du hittar dem under rubrikerna:

  1. Ingenjörer – vatten, luft, miljövård
  2. Ingenjörer – VVS-teknik
  3. Ingenjörer –geologi, geoteknik