Periodmärken för parkering slutar gälla

Publicerad

Periodmärkena blir ogiltiga från den 29 augusti. De ersätts av nya parkeringstillstånd.

Förändringen beror på att vi införde nya parkeringsregler i centrum i maj 2021.

 

Upphör att gälla 29 augusti


Försäljning av periodmärkena för parkering har upphört. De som har kvar periodmärken kan använda dem till och med 28 augusti 2021. Från den 29 augusti är de ogiltiga.


Nya parkeringstillstånd sedan maj 2021


Istället för periodmärke har du möjlighet att ansöka om tillstånd för boendeparkering för dig som bor i centrala Enköping, nyttoparkering för företag och landsbygdstillstånd för dig utan tillgång till regelbunden kollektivtrafik.

Parkeringstillstånd i Enköpings kommun

Fotot visar trafikskylt för parkering.