Storskogen blir en ny stadsdel

Publicerad

Här byggs ett bostadsområde med rikt friluftsliv och naturen inpå knuten.

Stadsdelen ligger mellan staden och mälaren. Här finns möjligheter till friluftsliv med motionsspår, utegym och grillplatser i anslutning till bostadsområdet.

Olika typer av bostäder

Här kommer en variation av bostäder att byggas. Från villor och radhus till lägenheter i flerbostadshus som kan bli upp till fem våningar höga. Hållbarhet är viktigt med satsning på lågenergihus och solceller.

Detaljplanen ska beslutas i kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen har godkänt detaljplanen och kommunfullmäktige kommer att ta upp detaljplanen för beslut 20 september 2021.

Mer information om den nya stadsdelen Storskogen

Illustrationen visar barn som sparkar fotboll utanför radhusliknande bostäder.

Exempel på hur bostäder kan se ut i Storskogen. Illustration: BoKlok