Sälja folköl, tobak eller e-cigaretter

Om du vill sälja tobak måste du ansöka om tillstånd och om du ska sälja folköl eller e-cigaretter måste du göra en anmälan till kommunen innan du startar försäljningen.

Hitta på sidan

Kommunen granskar om den som söker tillstånd är lämplig, bland annat gällande ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet.

Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som till exempel Polisen, Skatteverket och Kronofogden.

För partihandlare kan kommunen även inhämta information från Tullverket.

Avgifter för ansökan och tillsyn

Kommunen tar ut avgifter för ansökan om tillstånd och för tillsyn. Föreslagna taxor fastslås av kommunfullmäktige.

Anmäl försäljning av folköl eller e-cigaretter

Om du vill sälja folköl eller e-cigaretter i din verksamhet måste du anmäla det till kommunen. I det ska det framgå hur din verksamhet uppfyller kraven på bland annat åldersgräns och märkning.

Innan du börjar sälja e-cigaretter måste du enligt lag ha ett egenkontrollprogram. Du kan välja att göra ett eget program eller använda vår mall.

Sälja tobak i detaljhandel eller partihandel

Om du ska sälja tobak i detaljhandel eller partihandel måste du ansöka om tillstånd från kommunen innan du startar försäljningen.

Till din ansökan ska du också skicka med en finansieringsplan.

Innan du börjar sälja tobak måste du ha ett egenkontrollprogram. Du kan välja att göra ett eget program eller använda vår mall.

Om du har fått ett tobakstillstånd men gör förändringar i ditt bolag eller styrelse så behöver de anmäla om denna förändring. Om du ändrar ägare eller styrelse finns en avgift till denna anmälan. Om du bara ändrar exempelvis ditt namn eller adress är anmälan avgiftsfri.

Om bolaget ska upphöra med sin tobaksförsäljning behöver även denna förändring anmälas. Anmälan är avgiftsfri.

Meddela avslut eller ägarbyte

När du ska sluta sälja folköl, tobak eller e-cigaretter måste du göra en avanmälan till kommunen eller meddela eventuellt ägarbyte.

Ansökningsavgifter

  • Nyansökan, stadigvarande tobakstillstånd - avgift 9 600 kronor.
  • Nyansökan, tillfälligt tobakstillstånd - avgift 6 000 kronor.
  • Nyansökan, detaljhandelsbolag som söker flera tillstånd på samma bolag - avgift 9 600 kronor för första ansökan/år. För varje ytterligare ansökan 2000 kronor för samma år.

Tillsynsavgifter

  • Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av tobak - år 2020 - avgift 5 000 kronor.
  • Årlig tillsynsavgift vid restauranger som har serveringstillstånd - avgift 1 500 kronor.
  • Årlig tillsynsavgift hos bolag som har flera tillstånd på samma bolag - 5 000 kronor för första tillståndet. För varje ytterligare tillstånd 1 500 kronor per år.
  • Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare - år 2020 - ­­­­1 500 kronor (samma som tidigare).

Övriga avgifter

  • Anmälan om mindre omfattande ändrade ägar- eller bolagsförhållanden - avgift 3 200 kronor.
  • Anmälan om omfattande ändrade ägar- eller bolagsförhållanden - 9 600 kronor.

Du får inte sälja elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare till någon under 18 år.

Du måste ha en skylt som upplyser om åldersgränsen på ditt försäljningsställe.

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska innehålla ett informationsblad, en innehållsdeklaration och en hälsovarning. Det är tillverkaren och importören som ansvarar för att produkterna uppfyller kraven. Felaktigt märkta produkter får inte säljas i butik.

Innan du börjar sälja folköl, tobak eller e-cigaretter måste du enligt lag ha ett egenkontrollprogram. Du kan välja att göra ett eget program eller använda vår mall. Mallen hittar du tillsammans med anmälnings- och ansökningsblanketten.

Egenkontrollprogrammet ska bestå av skriftliga instruktioner som på ett tydligt sätt beskriver hur varorna ska hanteras och säljas i din butik.

Det ska fungera som ett stöd för din personal och leda till en säker hantering.