Familjedaghem

I ett familjedaghem arbetar en dagbarnvårdare i sitt eget hem med en grupp barn i åldern 1–6 år. Här kan du ansöka om familjedaghem eller se vilka familjdaghem som finns i kommunen.

Familjedaghemmet ska stimulera barnets utveckling och lärande och erbjuda barnet en trygg omsorg. ​Förskolans läroplan är vägledande för familjedaghemmet.

I Enköpings kommun finns endast fristående familjedaghem. Du kan önska vilket familjedaghem ditt barn ska gå i men barn som bor varannan vecka hos sina vårdnadshavare har placering endast på ett familjedaghem.

Hitta på sidan

Dagbarnvårdarna arbetar i arbetslag där tre till fyra dagbarnvårdare ingår. Dagbarnvårdarna samarbetar med barnen i grupper. I grupperna lär barnen känna varandra och alla dagbarnvårdarna.

​Dagbarnvårdaren arbetar 40 timmar per vecka. Det innebär att barnet någon dag i veckan kan vara placerat hos en annan dagbarnvårdare i gruppen.

Fakta

Adress: Leffebo, Kulla Stjärnholm 5, 749 62 Örsundsbro
Telefonnummer: 076-103 61 73
År: 1-5
Antal barn: 7
Driftsform: Fristående
Huvudman: C-Företaget

Om Kulla familjedaghem

Välkomna till Kulla familjedaghem!

Vill ni att ert/era barn ska få en lugn och trygg miljö att växa upp och utvecklas i?

Jag är en erfaren barnskötare som erbjuder en verksamhet där alla barn får lära för livet i en miljö som lockar till leklust och kreativitet.

Verksamheten bedrivs i en villa på landet med skogen alldeles intill. I skogen går vi på upptäcktsfärd tillsammans. I huset finns en atelje med plats för pyssel och skapande. Ett lekrum för lärande och en läs och myshörna för den som vill ha lugn och ro. Det finns även en katt i hemmet.

Jag tycker det är viktigt att ge barnen tid till att utvecklas till självständiga individer. Att barnen/barngruppen får vara i fokus och genom sina intressen och sin nyfikenhet få vara med att påverka verksamheten tillsammans med mig. Vi lär oss på olika sätt att kommunicera och samspela med varandra.

Mitt mål är att få driva en verksamhet tillsammans med barnen och i samförstånd med föräldrar/vårdnadshavare, så att varje barn får utvecklas i sin egen takt till trygga empatiska och självständiga individer.

Fakta

Adress: Giresta Myrby 2, 749 62 Örsundsbro
Telefonnummer: 070-773 97 04
År: 1-5
Antal barn: 7
Driftsform: Fristående
Huvudman: C-Företaget

Om Myrby familjedaghem

Myrby familjedaghem ligger lantligt beläget i Örsundsbro. Jag som leder familjedaghemmet heter Anna-Lena Johansson och är utbildad förskollärare. Jag har arbetat många år inom barnomsorgen. Jag vill att varje barn och dess familj ska trivas och utvecklas hos mig från den första dagen tills de börjar förskoleklass.

Vi är två pedagoger som arbetar tillsammans med en barngrupp om tio barn.

Jag vill erbjuda en verksamhet som är trygg, lärande och rolig för alla barn.

Omsorg och pedagogik är sammankopplade och jag ser det som en av mina primära uppgifter att göra varje unikt barn delaktigt i gruppen.

Alla här har ett lika värde och ska bemötas respektfullt. Jag uppmuntrar barnens vetgirighet och tar vara på deras initiativ och lust till att vilja lära. Jag ser barnen som upptäckare och mig som pedagog som verktyg och medupptäckare i barnens livslånga lärande.

I min planering utgår jag alltid från Läroplan för förskolan (Lpfö 98/10 rev2018) och Allmänna råden för pedagogisk omsorg.

Jag kommer att arbeta temaprojektinriktat för att särskilt uppmärksamma utvalda mål i läroplanen och synliggöra barnets lärprocess. Min närhet till naturen gör att verksamheten kommer att bedrivas mycket ute. Vi kommer tillsammans att ta hand om odlingar för att se processen att så ett frö och se det växa och blomma ut. Projekt utgår från barnens intressen behov, önskemål, tankar och åsikter.

Välkomna att kontakta mig för mer information!

Fakta

Adress: Ekstigen 8, 74571 Enköping
Telefonnummer: 073-776 59 16
År: 1-5
Antal barn: 6
Driftsform: Fristående
Huvudman: C-Företaget

Om familjedaghemmet Villa Villervalla

Trygghet är nyckelordet för min verksamhet.

Här kommer barnen att få utvecklas i lugn och ro i en trygg och lugn miljö. Verksamheten kommer att präglas av barnens intressen och behov. Vi kommer att nyttja kommunens kulturella utbud såsom bibliotek, teater med mera.

Hummelsta är en lugn och mysig by där vi har tillgång till lekplats och skog precis intill oss. Här serveras hemlagad och varierad mat varje dag. Vilan för barnen kommer i största mån att ske utomhus.

Det stora lärandet kommer att ske i vardagen på ett enkelt och naturligt sätt så att barnen lätt tar till sig och lär.