Hummelsta förskola

På Hummelsta förskola är det viktigt att barnen känner trygghet och glädje. Vi arbetar hela tiden med värdegrundsfrågor och vårt förhållningssätt gentemot varandra.

Barn som går på Hummelsta förskola, foto

Lokaler

Vi har en lärmiljö som utformas utifrån barngruppens olika behov och förutsättningar. Den ska främja barnen att ta fram och utveckla deras egen nyfikenhet och initiativförmåga. Miljön är i ständig förändring och förändras utifrån det barnen visar intresse för och utmanas av.

Barn som går på Hummelsta förskola, foto

Måltider

Förskolan har ett eget tillagningskök som lagar näringsriktig mat enligt riktlinjerna för Bra måltider i förskolan.

Måltiden som är en del i vår pedagogiska verksamhet är en lugn, trevlig och lärorik stund där det sker samtal och reflektion.

Digitala verktyg

Digitala verktyg såsom lärplattor och laptop används i verksamheten. QR-koder och greenscreen är några exempel på vad vi arbetar med.

Bibliotek

Bokbussen kommer en gång i månaden och det finns även möjlighet att beställa olika material från huvudbiblioteket.

Inskolning/ introduktion

Vi har föräldraaktiv introduktion där barn och föräldrar tillsammans skolas in i den nya miljön. Introduktionstiden varierar utifrån barnets behov.

Föräldrasamverkan

Vi har öppet hus i juni för höstens nya föräldrar och barn. Efter inskolningarna under hösten har vi ett föräldramöte för hela förskolan.

Vi erbjuder föräldrar två utvecklingssamtal per år. Det första är i augusti/september, då vi tillsammans med föräldrar kartlägger barnets intressen och förmågor. Därefter erbjuder vi in till ett uppföljningssamtal i februari/mars. När ett barn är nytt på förskolan erbjuder vi alltid ett uppföljningssamtal efter någon månad.

Vi ser även det dagliga mötet vid lämning och hämtning som en viktig del av vårt samarbete med föräldrar. Som förälder är du självklart välkommen att hälsa på och delta i verksamheten. Det är bra om vi får veta i förväg att du kommer, för att kunna förbereda alla barn på bästa möjliga sätt.

Sjukdom

Vid sjukdom ringer du barnets avdelning och meddelar. Då förskolan inte är öppen så kan man prata in på avdelningens telefonsvarare. Meddela gärna dagen innan när barnet är friskt att det återkommer.

Det är av största vikt att barnen är friska för att orka med sin tid hos oss. Barnens allmäntillstånd avgör om barnet
orkar vara hos oss och kan delta i alla aktiviteter. Vi följer kommunens riktlinjer för sjukdom i förskolan.

För att förhindra smittspridning har vi tydliga hygienrutiner som till exempel att tvätta händerna ofta och använda
pappershanddukar. Personalen använder skyddshandskar bland annat då de hanterar livsmedel.

Värdegrund och lokala styrdokument

Alla barn ska få en positiv och värdefull vardag. Vi ska respektera varandra, lär av varandra och ser olikheter som något bra.

All personal på förskolan har en anmälningsplikt till socialtjänsten för barnens bästa och välmående.

Fråga rektorn om du vill ta del av aktuella planer och styrdokument.

Ansök

Ansök till Hummelsta förskola

Kontakt

Avdelningar

Räven
0171-62 69 76
hummelsta.raven@enkoping.se

Haren
0171-62 69 75
hummelsta.haren@enkoping.se

Älgen
0171-62 69 71
hummelsta.algen@enkoping.se

Hjorten
0171-62 69 74
hummelsta.hjorten@enkoping.se

Rådjuret
0171-62 69 73
hummelsta.radjuret@enkoping.se

Grävlingen
0171-62 69 72
hummelsta.gravlingen@enkoping.se

Rektor

Anna-Kari Palm
0171-62 64 59
hummelstaforskola@enkoping.se

Fakta om förskolan

  • Adress: Åsundavägen 3, 745 71 Enköping
  • Telefonnummer: 070-162 69 10
  • År: 1–5 år
  • Antal: 98 barn
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun