Konst på Korsängens nya förskola

Publicerad

Nu har konstverk på Korsängens nya förskola monterats.

Konstnär Eva Marklund har skapat den konstnärliga gestaltningen på Korsängens nya förskola. Eva har gestaltat de fyra grindarna till förskolegården. Temat är träd. Hon har valt ut olika delar av trädet: rötter, stam och årsringar. Vid huvudentrén välkomnas barnen av det rosa trädet. Varje grind har en egen identitet, men hör ändå samman. Grindarnas olika former, färger och material sätter igång tankar och kreativitet!

Konstnären träffar eleverna

Under höstterminen kommer en grupp barn ha workshop tillsammans med Eva – titta, känna och prata om konsten, skapa egna verk med inspiration från grindarna och slutligen ta fram titlar till konstverken.

Bild på konstnär Eva Marklund framför en grind på Korsängens förskola.