Anslags­tavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel kommunfullmäktiges möten, justering av protokoll och tillkännagivanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Du har rätt att överklaga beslut.

Så överklagar du ett beslut

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott

Datum för sammanträde: 2021-09-16

Paragrafer: § 63-78

Anslaget: 2021-09-21

Tas ner: 2021-10-14

Sista dag att överklaga: 2021-10-13

Protokoll_Plex_2021-09-16.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-09-21

Paragrafer: 246-247, omedelbar justering

Anslaget: 2021-09-22

Tas ner: 2021-10-13

Sista dag att överklaga: 2021-10-12

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2021-09-21

Paragrafer: 129-132, omedelbart justerade, övriga paragrafer finns i ordinarie protokoll

Anslaget: 2021-09-22

Tas ner: 2021-10-13

Sista dag att överklaga: 2021-10-12

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-09-06

Paragrafer: 234 - 241

Anslaget: 2021-09-10

Tas ner: 2021-10-02

Sista dag att överklaga: 2021-10-01

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-09-06

Paragrafer: 243 - 244

Anslaget: 2021-09-10

Tas ner: 2021-10-02

Sista dag att överklaga: 2021-10-01

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-09-06

Paragrafer: 242

Anslaget: 2021-09-07

Tas ner: 2021-09-29

Sista dag att överklaga: 2021-09-28

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-09-06

Paragrafer: 245

Anslaget: 2021-09-07

Tas ner: 2021-09-29

Sista dag att överklaga: 2021-09-28

Beslutande organ: Överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde: 2021-08-23

Paragrafer: §129-148

Anslaget: 2021-09-02

Tas ner: 2021-09-25

Sista dag att överklaga: 2021-09-24

anslag öfn 23 aug 2021.pdf

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2021-08-25

Paragrafer: 60-72

Anslaget: 2021-09-01

Tas ner: 2021-09-23

Sista dag att överklaga: 2021-09-22

VON-protokoll-2021-08-25.pdf

Övriga anslag

Beslut om bygglov för gymnasieskola

Beslut om bygglov för gymnasieskola Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat bygglov för nybyggnad av gymnasieskola på fastigheten Korsängen 21:34. Genom den här annonsen delger nämnden alla sakägare i ärendet. Beslut och handlingar finns hos kontaktcenter på Torggatan 21 och på enkoping.se/anslagstavla. Eventuellt överklagande ska ha kommit in till miljö- och byggnadsförvaltningen senast 24 september 2021. Skicka den via post eller e-post till bygglov@enkoping.se. Ange ärendenummer 2021-468, Korsängen 21:34. Enköpings kommun Miljö-och byggnadsförvaltningen 745 80 Enköping

Anslaget: 2021-08-27

Tas ner: 2021-09-25

2021-468 Korsängen 21-34 anslagstavla.pdf