Dialog och synpunkter

Du kan påverka den kommunala verksamheten genom att välja politiker som ska styra kommunen. Även mellan valen kan du påverka.

Kommunens politiker fattar beslut om frågor som påverkar ditt vardagsliv, till exempel hur ditt bostadsområde ska utvecklas, om förskolor och skolor som ditt barn ska gå i och om gator och parker. I ett demokratiskt samhälle behövs delaktiga medborgare.

Som kommuninvånare kan du ställa frågor eller lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Du kan också överklaga ett beslut som rör dig som du är missnöjd med. Syftet är då att beslutet ska ändras.

Kommunen bjuder även in till så kallade medborgardialoger, särskilt när det gäller större byggprojekt.

Vanliga frågor

​Du kan skicka in dina synpunkter via webbplatsen. Kommunen vill veta vad du tycker. Dina synpunkter är viktiga, både kritiska och berömmande. Du får självklart vara anonym. Vi skickar dina synpunkter vidare till rätt person på kommunen. Det du skriver till oss blir en offentlig handling och kan läsas av allmänheten.

Lämna klagomål och synpunkter

Fördjupning

Relaterade sidor om medborgardialog

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?