Kommunalråd och förtroendevalda

Förtroendevalda väljs i allmänna val eller utses av politiska nämnder. Förtroendevalda som får ersättning (arvode) för heltidsarbete kallas kommunalråd.

I Enköpings kommun finns cirka 230 förtroendevalda. De flesta är fritidspolitiker och har uppdrag i kommunfullmäktige, men det finns även förtroendeuppdrag som borgerlig beravningsförrättare, kommunreviso och ledamot i råd med mera.

I Enköpings kommun finns det två kommunalråd från den politiska majoriteten i kommunfullmäktige och ett oppositionsråd från det största oppositionspartiet. Just nu är Peter Book (M) och Ulrika Ornbrant (C) kommunalråd i Enköpings kommun. Jesper Englundh (S) är oppositionsråd i kommunen.

Alla förtroendevalda finns samlade i ett register över förtroendevalda som du kan söka i på kommunens webbplats.

Vanliga frågor

Arvodet till kommunalråden bygger på det arvode som ledamöterna i Sveriges riksdag får. Finanskommunalrådet får 110 procent av beloppet medan kommunalrådet och oppositionsrådet får 100 procent.

Aktuella basarvoden hittar du på riksdagens webbplats

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?

Relaterade ämnen