Så gick det i valet 2018

I kommunvalet 2018 var valdeltagandet 85,23 procent, en ökning med 1,18 procentenheter jämfört med valet 2014. Du kan också läsa vad som händer efter att vallokalerna har stängt.

Valresultat i Enköping 2018

Läs mer om valresultatet på Valmyndighetens webbplats.

 • Moderaterna - 11 stycken mandat, 20,63 procent
 • Centerpartiet - 6 stycken mandat, 11,71 procent
 • Liberalerna - 2 stycken mandat, 4,12 procent
 • Kristdemokraterna - 2 stycken mandat, 4,22 procent
 • Socialdemokraterna - 13 stycken mandat, 25,31 procent
 • Vänsterpartiet - 2 stycken mandat, 4,12 procent
 • Sverigedemokraterna - 8 stycken mandat, 14,64 procent
 • Nystart Enköping - 5 stycken mandat, 9,25 procent
 • Miljöpartiet - 2 stycken mandat, 3,54 procent

Har du frågor?

Kontakta valnämnden.

E-post: valnamnden@enkoping.se

Vad händer efter valet?

Rösträkning

 • Direkt efter att vallokalerna har stängt startar den preliminära rösträkningen på plats. Då räknas alla röster som lämnats i vallokalen och alla förtidsröster. Rösträkningen är offentlig och du som vill kan närvara och följa räkningen.
 • Onsdagen efter valdagen genomförs preliminär rösträkning hos valnämnden. Då räknas de förtidsröster som kommit in så sent att de inte hunnit levereras till valdistrikten under valdagen. Då räknas också brevröster från utlandet och så genomförs granskning av de förtidsröster som underkänts i valdistrikten.
 • Slutgiltig rösträkning sker hos Länsstyrelsen.
 • Valresultatet publiceras av Länsstyrelsen två veckor efter valdagen.

Förhandling

Efter valdagen börjar politikerna att förhandla med varandra om hur makten ska fördelas och vilka som ska styra kommunen de kommande fyra åren. Det som ska bestämmas är bland annat:

 • vilka som ska bli ordförande i nämnderna
 • vilka som ska ingå i kommunstyrelsen
 • vilka som ska vara kommunalråd.

Sedan väljer formellt kommunfullmäktige dessa funktioner.

I Enköping arbetar tre personer som heltidspolitiker, kommunalråd. Två sitter i majoritet och en i opposition.

Nya kommunfullmäktige i oktober

Länsstyrelsen meddelar valresultatet cirka två veckor efter valdagen. Då får du veta vilka partier och politiker som blivit invalda i kommunfullmäktige.

 • I oktober sammanträder det nyvalda kommunfullmäktige för första gången.
 • Nämnder och styrelser väljs i december
 • I november röstar fullmäktige om ny budget som ska gälla för nästa år.
 • I december väljer kommunfullmäktige ledamöter och ersättare till nämnderna.
 • Nämnderna mandatperiod startar 1 januari 2019.

Politikerna får utbildning

I början av den nya mandatperioden får alla ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige utbildning. Utbildningen handlar om vad kommunens snavarar för, hur kommunen fungerar, hur organisationen ser och om vad uppdraget som politiker innebär.