Nationella minoriteter

Sveriges nationella minoriteter är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. Kommunen ska informera dig som tillhör någon av minoriteterna om dina rättigheter.

Lagen om nationella minoriteter trädde i kraft den 1 januari 2010. Enligt lagen har Enköpings kommun, precis som andra myndigheter, ett särskilt ansvar för att skydda nationella minoriteter.

Vi har också ett särskilt ansvar för att skydda och främja nationella minoritetsspråk. Kommunen ska informera dig som tillhör någon av de nationella minoriteterna om din rätt att använda ditt minoritetsspråk. Kommunen ska också stärka din möjlighet till inflytande.

Vanliga frågor

Det finns särskilda rättigheter för finsktalande i Enköpings kommun. Enköpings kommun är sedan den 1 januari 2013 finskt förvaltningsområde. Det innebär ett förstärkt skydd för alla sverigefinnar i kommunen. Det finns också en samordnare för finskt förvaltningsområde i Enköpings kommun som du kan kontakta genom att ringa växeln om du har frågor om Sveriges minoritetslag, om du vill veta hur vi arbetar med finskt förvaltningsområde eller om du har förslag på vad vi kan göra för att främja nationella minoriteter.

Finskt förvaltningsområde

Sedan år 2000 är samer (urfolk), tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige.

Sverige har fem erkända minoritetsspråk. De är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Nationella minoriteter har historiska band med Sverige. Kulturerna och språken är en del av det svenska samhället och vårt gemensamma kulturarv. Minoriteterna har en uttalad vilja och strävan att behålla sin identitet. Det finns en så kallad självidentifikationsprincip som innebär att det är du själv som avgör om du tillhör någon eller några nationella minoriteter.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?