Webb-tv från fullmäktige

I regel filmas alla kommunfullmäktiges sammanträden och sänds direkt på webben.

Direktsända sammanträden

Nästa sammanträde är måndagen den 20 september 2021. Sammanträdet börjar med en timmes utbildning som inte webbsänds, därför börjar webbsändningen denna gång vid 19.00.