Plex-utskottet

Plex-utskottet är en förkortning av kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott. Plex-utskottet beslutar i frågor som kommunstyrelsen överlåter till dem.

Plex-utskottet styrs av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare fem ledamöter och sju ersättare.

Plex-utskottet har ingen egen förvaltning. Samhällsbyggnadsförvaltningen utför uppgifter som beslutas i plex-utskottet på kommunstyrelsens uppdrag.

Vanliga frågor

Under 2021 sammanträder plex-utskottet.

  • 11 februari
  • 11 mars
  • 15 april
  • 6 maj
  • 10 juni
  • 16 september
  • 14 oktober
  • 11 november
  • 9 december

Plex-utskottet är en förkortning av kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott.

Fördjupning

Relaterade sidor till plex-utskottet

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?