Marken vid Ena Energi ska frigöras senast 2035

Publicerad

Styrelsen för Enköpings kommuns moderbolag har beslutat att marken där Ena Energi ligger ska frigöras senast år 2035.

– Det är bolaget som efterfrågat besked om när frigörandet av marken ska vara klar. En beslutad tidplan ger Ena Energi bättre förutsättningar att planera och för kommunens del är det positivt med ett årtal att utgå ifrån när det gäller planeringen för hur vi kan utveckla hamnområdet framöver, säger Ulrika K Jansson, kommundirektör.

Utredning om eventuell försäljning

Just nu pågår en utredning inför eventuell försäljning av Ena Energi. Utredningen ska undersöka konsekvenser av en försäljning eller delförsäljning inom områden som ekonomi, miljö, krisberedskap och kommunens utvecklingsförmåga inom stadsbyggnad.

Utredningen ska vara klar våren 2022.

För mer information

Peter Book, ordförande i Enköpings kommuns moderbolag
E-post: peter.book@politiker.enkoping.se

Ulrika K Jansson, vd i Enköpings kommuns moderbolag
E-post: ulrika.jansson@enkoping.se

Bild på Ena Energis logga.