Kommunens säkerhetsarbete

Kommunen arbetar aktivt och förebyggande med säkerhet för att skapa en trygg och säker miljö för kommuninvånare, anställda och andra som berörs av kommunens verksamheter.

För att vår service ska ha hög kvalitet krävs tillräckligt säkra verksamheter. Vi ska arbeta aktivt med riskhantering på alla nivåer inom alla verksamheter.

Det ska bidra till att ha trygga verksamheter, vara en trygg arbetsplats och en trygg och säker kommun för alla som är i kommunen

Det ska bidra till att ha kontroll över verksamheters riskbild för att sätta in resurseffektiva åtgärder på rätt ställe i rätt tid för en god riskekonomi

Det ska bidra till att säkerställa väl fungerande verksamheter med så få störningar och skador som möjligt, vilket påverkar kvaliteten och förutsättningarna för att kunna nå verksamhetsmål

Det ska också bidra till att värna demokratiska värden.

Vanliga frågor

Kommunen arbetar förebyggande med säkerhet inom olika områden.

Enköpings kommun samarbetar med andra i lokalsamhället. Vi har en egen bevakningsbil som genom ett upphandlat bevakningsbolag patrullerar i kommunen på natten. Vi har även gemensamma insatser tillsammans med både polisen och räddningstjänsten. Det är viktigt att arbeta med att påverka människors beteenden i positiv riktning och där kan vi samordna grannsamverkan, vuxenvandringar eller trygghetsvandringar. Det är lika viktigt att göra trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön, till exempel förbättra belysning, sanera klotter och klippa buskage.

Genom att analysera tillbud och olyckor, avvikelser och klagomål i de kommunala verksamheterna i Enköping letar vi efter det som inte fungerar bra. Med hjälp av det arbetar vi med förbättringsåtgärder, styrning och uppföljning. Det kan handla om att skapa bra rutiner för det dagliga arbetet, åtgärda brister eller ta vara på viktiga synpunkter.

Enköpings kommun har ett nära samarbete med polis, räddningstjänst och det lokala näringslivet, bland annat i en grupp som heter Tryggare Enköping.

Det finns många stödorganisationer som du kan vända dig till om du har blivit utsatt för brott eller behöver samtalsstöd.

Enköpings kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar för barn, elever och andra grupper inom kommunens verksamhetsområden. Kommunen har också andra försäkringar som kan täcka en enskild skada om det beror på kommunen att skadan har skett.

Fördjupning

Relaterade sidor till kommunens säkerhetsarbete

Mer om säkerhetsarbete på externa webbplatser

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?