Risk­hantering och före­byggande arbete

Kommunen driver ett aktivt och förebyggande säkerhetsarbete på alla nivåer och inom alla verksamheter för att skapa en trygg och säker miljö för kommuninvånare, anställda och andra som berörs av kommunens verksamheter.

Intern säkerhet

Kommunen har två strategiska utvecklingsgrupper som samordnar, styr och utvecklar kommunens säkerhetsarbete. Gruppen för intern säkerhet leds av säkerhetschefen och där finns samtliga förvaltningar och kommunala bolag representerade med varsin säkerhetskoordinator. Gruppen arbetar på uppdrag av säkerhetschefen och är en del av den ledning och samordning som säkerhetschefen utför i kommunens interna säkerhetsfrågor.

Gruppen för intern säkerhet arbetar mot kvalitetsmålet:

 • Enköping har trygga kommunala verksamheter

Gruppens syfte är att:

 • säkerställa att verksamheterna arbetar enligt säkerhetsledningssystemet
 • öka säkerheten och motivera till skadeförebyggande åtgärder i kommunens verksamheter
 • bidra till att en bättre riskekonomi
 • samordna kommunövergripande säkerhetsarbete på ett effektivt sätt
 • ha en rådgivande roll gentemot verksamheterna i riskhanteringsarbetet
 • vara ett forum för samordning av information mellan säkerhetsenheten och verksamheterna
 • följa upp säkerhetsläget inom kommunens verksamheter för att samordna insatser.

Extern säkerhet

Utvecklingsgruppen Tryggare Enköping leds av kommunens brotts- och drogförebyggande samordnare. Gruppen arbetar på uppdrag av kommundirektörens ledningsgrupp.. Den ska samordna, utveckla och initiera lång- och kortsiktiga insatser för invånarna i Enköpings kommun inom områden som trygghet, säkerhet, skydd mot olyckor, brottsförebyggande arbete och krisberedskap.

Tryggare Enköping arbetar mot kvalitetsmålet:

 • Enköping är tryggt och säkert för invånarna och de som vistas i kommunen

Gruppens syfte är att:

 • öka säkerheten och motivera till trygghetsskapande åtgärder i kommunen
 • bidra till en effektiv samverkan inom Enköpings kommun gällande brottsförebyggande arbete och berörda säkerhetsområden
 • samordna det kommunövergripande trygghetsarbetet och externa säkerhetsarbetet på ett effektivt sätt
 • tillsätta tillfälliga arbetsgrupper utifrån aktuella och prioriterade problemområden som drivs i projektform med en tydlig åtgärdsplan under en avgränsad tid.