Infor­mation om corona­viruset

Senast uppdaterad: 17 september 2021, klockan 14.03

Vi följer händelseutvecklingen och har kontakt med ansvariga myndigheter. Här samlar vi information om rekommendationer, vaccination och anpassningar i våra verksamheter.

Senaste uppdateringarna

Vaccination mot covid-19

Vaccinationerna mot covid-19 pågår i Uppsala län. Det är Region Uppsala som är ansvarig för att vaccinationerna genomförs. På webbplatsen 1177.se kan du läsa om turordningen.

Boka vaccinationstid

Du kan boka tid för vaccination för covid-19 i hela Uppsala län.

Drop-in-vaccination

Öppettider för drop-in för vaccination mot covid-19 i Uppsala län på 1177 vårdguiden

Statistik och telefonlinjer om vaccination mot covid-19

Vaccination mot covid-19 inom vård- och omsorgsverksamheterna

Läs mer här om vaccination mot covid-19 inom vård- och omsorgsverksamheterna

Varning för bedrägerier kring vaccination

Många vill vaccinera sig mot covid-19 och det utnyttjar bedragare. På Polisens webbplats kan du läsa mer om hur du skyddar dig mot bedrägerier. Där finns också informationsblad om bedrgägeri på olika språk som går att ladda ner.

På Polisens webbplats hittar du informationsblad på olika språk om bedrägerier kopplat till vaccination mot covid-19

Råd, rekommendationer och beslut

Nedanför finner du vilka råd, rekommendationer och beslut som gäller för dig i Uppsala län och nationellt. För mer information om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet läs mer på ansvariga myndigheters webbplatser.

Nationella råd och restriktioner

Tillfällig pandemilag från 10 januari 2021

Sedan den 10 januari 2021 gäller en ny tillfällig pandemilag som riksdagen beslutat om. Lagen betyder att regeringen och myndigheter kan besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Det är länsstyrelsen som kontrollerar att besluten följs.

Läs om pandemilagen och deltagartak på Länsstyrelsen i Uppsala läns webbplats

Läs mer om den nya pandemilagen på regeringens webbplats

Så testar du dig

Om du har symptom kan du boka ett test för pågående covid-19-infektion på 1177.se med e-legitimation. Testet är gratis och erbjuds alla i Uppsala län.

Boka tid för provtagning av covid-19 i Uppsala län på vårdguiden 1177s webbplats

Testa ditt barn för corona

Barn från och med förskoleklass med symtom för covid-19 är välkomna att ta ett prov som visar om det är covid-19. Provtagning och smittspårning är viktiga verktyg för att bromsa smittspridningen.

Hur du undviker smitta

 • Stanna hemma om du är sjuk
 • Håll avstånd
 • Undvik större sociala sammanhang
 • Tvätta händerna ofta
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Arbeta hemma om du kan

Läs mer om hur du kan skydda dig och andra på Folkhälsomyndighetens webbplats

Information från säkra källor

Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Ansvariga myndigheters webbplatser

Bekräftade fall av covid-19

Många undrar hur smittspridningen ser ut i Enköpings kommun. På Region Uppsalas webbplats kan du ta del av statistik och se lägesbilden för regionens alla kommuner. Statistiken publiceras helgfria dagar, måndag till fredag.

Nulägesbild på Region Uppsalas webbplats

Statistik om covid-19

Kartor och trender på kommun- och stadsdelsnivå gällande coronaviruset, för Uppsala län från forskningsprojektet CRUSH Covid (uppdateras torsdagar).

Läs mer och se interaktiv grafik om coronaviruset på webbplatsen Crush Covid

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du se statistik om hur många som har vaccinerat sig mot covid-19.

Läs om statisk kring vaccination på Folkhälsomyndighetens webbplats

Förskola och skola

Enköpings kommuns förskolor och skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Våra förskolor och grundskolor har öppet som vanligt. Det betyder att friska barn i förskola och grundskola ska vara i våra verksamheter som vanligt.

Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar, innan man kan återgå till förskola eller skola. Om barnet, efter sju dygn, känner sig friskt men fortfarande har milda symtom som torrhosta och lätt snuva kan de gå tillbaka till förskola och skola. Vid behov av vård kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177.

För information om vad som gäller på de fristående förskolorna och skolorna, besök deras webbplatser.

Vård och omsorg

Enköpings kommuns vård- och omsorgsverksamheter följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Det råder inte besöksförbud på våra äldreboenden. Vi följer myndigheternas rekommendationer och har även gjort anpassningar lokalt så att vi kan genomföra säkra besök. Det är viktigt med fortsatt försiktighet vid besök för att förhindra smittspridning.

Äldre är en av de riskgrupper som är särskilt utsatta för coronaviruset och riskerar att bli mycket sjuka. Genom att så många som möjligt håller sig friska kan vi undvika en överbelastning av sjukvården. Vi arbetar för att begränsa smittspridning utan att någon samtidigt ska bli utan nödvändig vård och omsorg.

Näringsliv och företagare

Många företag i Enköpings kommun befinner sig i en mycket svår situation. Vi förstår att det är tufft och vi arbetar för att hitta åtgärder som kan underlätta för kommunens företagare. Företagarfrågorna står högt på agendan och alla våra verksamheter tittar på vilka åtgärder de kan göra för företagarna.

Vissa åtgärder kan vi genomföra snabbt och vissa kommer att ta lite längre tid, ofta för att det krävs ett formellt beslut. Vi måste alla ha förståelse för att vi måste anpassa oss till lagar och regler som gäller precis som vanligt.

Kultur och fritid

Enköpings kommun anpassar verksamheten utifrån de skärpta restriktionerna och pandemilagen.

Föreningsliv

Den rådande coronasituationen påverkar Enköpings föreningsliv. Följande stödåtgärder finns i samband med pandemin.

Om du behöver stöd och hjälp

Här hittar du information om hur du kan få praktisk hjälp och kontaktuppgifter samt länkar till nationella hjälplinjer, jourer, chattar och webbplatser.

Jourer och chattar för barn och unga

Hjälplinjer och telefonväkteri

Stöd vid våld och missbruk

Vill du prata med någon om din eller någon annans situation? Välkommen att kontakta någon av våra öppna mottagningar Familjens hus och Nyängen. Det kostar ingenting att besöka oss och vi dokumenterar inte att vi har träffats.

Webbplatser för stöd och hjälp

Other languages

Information about the coronavirus can be found on krisinformation.se in amharic, arabic, dari, english, farsi, finish, french, chinese, kurmanji lulesamiska, meänkieli, davvisámegiela, pashto, polish, roman arli, romani lovari, russian, somali, sorani, spanish, sydsamiska, thai, tigrinya, turkish, german.

Information about the coronavirus on krisinformation.se

About the new coronavirus

Vaccination against covid-19

For older people

The document below is a poster from Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala. The information is available in different languages and aims at people aged 70 years and older. The poster encourages you to limit your close contacts to stay healthy, not infect others and relieve healthcare services. It is also recommended to get out in the fresh air.

Advice for older people in english, arabic, bangali, turkish, persian, french, afrikaans, spanish, afar, amharic, somali, sorami, kurmanji, tigrinya, russian Pdf, 736 kB. (Pdf, 736 kB)

Videos in different languages

About the coronavirus in diffrent languages at information sveriges website

To translate our web pages, you can use the translate button at the top of the page.

Tillgänglig information

Myndigheten för delaktighet har samlat länkar till information om sjukdomen covid-19 och coronaviruset i tillgängliga format. 

Film

Se filmerna på myndigheten för stöd till trossamfunds webbplats

Lättläst

Teckenspråk

Teckenspråkstolkad information om coronaviruset på webbplatsen krisinformation.se

Information med bildstöd

Materialet nedan innehåller information på olika språk om hur du skyddar dig och andra från smittspridningen av covid-19. Materialet kan användas av dig som behöver kommunicera information om coronaviruset med bildstöd. Genom bildikoner och text påminns du om att:

 • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 30 sekunder
 • hosta och nys i armvecket
 • undvik att röra vid ögon, näsa och mun
 • stanna hemma när du är sjuk, även vid lindriga symtom
 • håll avstånd till andra

(Svenska) Skydda dig och andra från smittspridning Pdf, 58 kB. (Pdf, 58 kB)

(Finska) Suojele itseäsi ja muita infektion leviämiseltä Pdf, 57 kB. (Pdf, 57 kB)

(Arabiska) اﺣﻢِ ﻧﻔﺴﻚ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى Pdf, 106 kB. (Pdf, 106 kB)

(Engelska) Protect yourself and others from spread of infection Pdf, 57 kB. (Pdf, 57 kB)

(Somaliska) Adigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafo Pdf, 57 kB. (Pdf, 57 kB)

Bildstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Bildstöd om vaccination mot covid-19 från Specialpedagogiska skolmyndigheten Pdf, 684 kB. (Pdf, 684 kB)

Samtalskarta

Informationsmaterial

Nedanför hittar du informationsmaterial i form av affischer som kan skrivas ut och användas på önskad plats. Sprid gärna materialet vidare för att minska smittspridningen.

Från Länsstyrelsen i Uppsala län

Informationsblad om den nya covid-19-lagen.

Önskar du informationen i något annat format kan du kontakta kommunen.