Kommunens erbjudande

Gör karriär i kommunen!

Här får du och alla andra medarbetare inom kommunen möjligheter
till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som bor och lever här i Enköping. Kommunen är tillräckligt stor för att ha resurser, men tillräckligt liten för att du ska få överblick och se resultat. 

Som områdets största arbetsgivare är det vi inom Enköpings kommun som tillsammans ansvarar för servicen till en växande befolkning i alla åldrar och inom en mångfald av områden.

En förmån att välja oss

Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället, samtidigt som du får chansen att utveckla ditt allra bästa jag.

Varje medarbetare får möjlighet till friskvård.  Med att årligt bidrag på 2000 kronor kan du sporta, få massage eller satsa på den inre harmonin. Vi satsar stort på ett tydligt ledarskap som har förmågan att motivera och inspirera medarbetare till ett gott medarbetarskap.

Kommunen som arbetsplats

Enköpings kommun är områdets största arbetsgivare. Vi är ungefär 3000 personer som ger service till en växande befolkning i olika åldrar och med olika behov. 

Kommunen är tillräckligt stor för att ha resurser, men tillräckligt liten för att du ska
få överblick och se resultat.

Balans i livet

I Enköping finns goda möjligheter för familjen och den enskilde att hitta balans i tillvaron. Närheten i den personliga känslan och i de mindre geografiska avstånden gör tillvaron enklare. Det gör att dygnets timmar kan utnyttjas till livets väsentligheter.

Alla söker balans i tillvaron. Den finns i Enköping.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

LinkedIn

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.