Balans i livet

I Enköping finns goda möjligheter för familjen och den enskilde att hitta balans i tillvaron. Närheten i den personliga känslan och i de mindre geografiska avstånden gör tillvaron enklare.

Foto: Erik Eklund

Här är avstånden korta mellan människor och till det som är viktigt i livet; vardagsliv, familj, vänner, upplevelser. Det gör att dygnets timmar kan utnyttjas till livets väsentligheter.  Alla söker balans i tillvaron. Den finns i Enköping.

Balans i livet kan betyda mycket. Hur kan vi kombinera arbete med privatliv – utan att det kostar för mycket energi, kraft och frustration i vardagen? Att förbättra den möjligheten tjänar både du som arbetsgivare och du som anställd på! Oavsett om du är kvinna eller man strävar vi efter en bra vardagsbalans mellan arbete och fritid.
Närheten i de mindre geografiska avstånden i Enköping gör tillvaron enklare. Närheten gör det lättare att hitta balans mellan fritid och arbete.

Balans i livet kan vara

...när jag kan hantera de krav som ställs på mig.
...när mängden energi räcker till både arbete och fritid.
...när jag känner mig nöjd med det jag valt att göra.
...att känna att läget är under kontroll.
...när arbetsbekymmer inte spiller över hemma – eller tvärtom.
...att få fullfölja tankar, idéer och arbetsmoment hemma och på jobbet i lugn och ro.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

LinkedIn

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.