Alexander är VA-ingenjör

VA-ingenjör är ett viktigt yrke. Att vatten och avlopp fungerar som det ska tar många för givet och därför är Alexander Hornes arbete så betydelsefullt. Han ser till att vattnet flödar i Enköping.

Foto: Marcus Olsson

Varför valde du att arbeta på Enköpings kommun?

– Jag ville jobba i staden där jag bor, jag gillar närheten till jobbet. Enköpings kommun erbjuder också utvecklingsmöjligheter. Kommunen gör så mycket och det finns så många vägar att gå.

Hur skulle du beskriva ditt arbete?

– Mycket eget ansvar och mycket varierande arbetsuppgifter, kort sagt. Det är mycket problemlösning i arbetet. Jag driver investeringsprojekt, det kan vara allt från större investeringsprojekt till att köpa in en pump till reningsverket.

Vad är det bästa med ditt arbete?

– Det jag gillar bäst är det egna ansvaret. Jag vet vad som förväntas av mig i min roll, men jag får oftast välja hur jag tar mig dit. Jag har mycket fria tyglar och jag får mycket idéer och testar mig fram.

Vilket är ditt drömjobb inom kommunen?

– Jag vill utvecklas i den rollen som jag är i. Jag vill fortsätta utvecklas som projektledare, eftersom det är en väldigt bred roll.

Hur bör man vara för att ha ditt arbete, vem skulle du rekommendera det till?

Nån som inte är rädd för att ta på sig mycket ansvar. Man bör ha en bra struktur i sitt arbete och kunna ha en överblick över vad som händer. Teknisk kompetens inom området underlättar arbetet.

Hur viktiga är dina kollegor?

– Väldigt viktigt, man spenderar minst 40 timmar i veckan med dem. Det är viktigt att man kommer överens och att man kan ha roligt.

Hur ser du på jobbmöjligheterna efter avslutad utbildning?

– Det finns goda möjligheter att jobba som VA-ingenjörer, projektledare och såna yrken. Det är en underprioriterad bransch och jag tror att det kommer finnas jobb under en längre tid framöver.

Vad är det bästa med Enköpings kommun?

– Det är en trygg arbetsgivare där jag får en stor frihet. Det är skönt att ha det förtroendet, vi känner tillit till varandra. Jag känner mig också utmanad då svårighetsgraden på mitt jobb ökar hela tiden, inget projekt är det andra likt och man lär sig hela tiden nya saker.

På vilka sätt lever du upp till kommunens värdeord och hur går de att koppla till ditt arbete?

– Enköpings kommuns värdeord är ansvar, service, trygghet och ambition. Jag tar ansvar att mina projekt ska genomföras och att budgeten hålls. I det stora hela har vi på vatten- och avloppsavdelningen ett stort ansvar. Vi ser till att det funkar och vi levererar vatten och avlopp. Många förväntar sig att det bara ska funka och vi vill att kunderna ska känna den tryggheten. Min egen ambition är att hela tiden bli bättre på det jag gör och kommunen ger mig verktygen för det. Hela Enköping är just nu i en expansiv fas och vi lägger grunden för att det ska kunna expanderas.

Fakta

Namn: Alexander Horne
Yrke: Projektledare inom vatten och avlopp
Utbildning: Maskiningenjör
Ålder: 28
Bor: Enköping
Intressen: Det mesta inom sport
Arbetat här sedan: 2017

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

LinkedIn

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.