Ann är integrationssamordnare

Ann är integrationssamordnare i Enköpings kommun sedan hösten 2017. Det är ett varierande jobb med fokus på integration och inkludering.

Foto: Kari Isberg

Vad gör en integrations­samordnare?

– Som integrationssamordnare på upplevelseförvaltningen så arbetar jag bland annat med att inventera vilka behov som finns inom förvaltningen och att vara ett stöd för de olika verksamheterna. Fokus ligger alltid på att vara en integrerande och inkluderande kommun. Jag samarbetare även med föreningar och studieförbund. Jag ingår i arbetsgruppen för integration i kommunen, som just nu tar fram en integrationsplan för hela Enköpings kommun.

– Jag har även i uppdrag att omvärldsbevaka och se hur andra kommuner arbetar, för att kunna ta med mig goda exempel på metoder till kommunen. Det gör jag för att vi ska undvika att uppfinna hjulet igen. I mitt uppdrag ingår även att söka olika former av bidrag från till exempel länsstyrelsen, som är kopplat till behovet från verksamheterna och personalen.

Vad är det bästa med ditt arbete?

– Det bästa är att jag får samverka med personer som har integration och inkludering lika varmt om hjärtat som jag själv har. Jag får möjlighet att påverka vilken framtid och riktning som vi ska arbeta mot. Det känns också bra att jag får möjligheten att växa och utvecklas som person.

Vad för egenskaper behövs för att klara ditt jobb?

– Som integrationssamordnare behöver du ha bra social kompetens, vara bra på att samarbeta och lyssna. Du behöver också klara av att hålla fler bollar i luften, ha tålamod och ha förståelse för att alla människor är olika, med olika behov. Det krävs också att du är prestigelös, uppmuntrande och inspirerande för att hålla arbetet vid liv.

Hur länge har du jobbat i Enköpings kommun?

– Jag började arbeta som föreståndare för fritidsgårdarna i augusti 2015. Sedan oktober 2017 så arbetar jag som vikarierande integrationssamordnare.

Hur har du utvecklats under tiden?

– Jag har utvecklat min kunskap i hur kommunen arbetar med integration. Jag har fått massor av erfarenheter och sett hur viktig roll vi har i arbetet med integration och inkludering. Jag har också sett hur svårt och brett uppdraget kan bli när målgruppen är alla. Integration handlar ju om att mötas. Jag har även utvecklat mitt ledarskap genom att vara ett tydligt stöd till medarbetare, chefer och föreningsliv.

Hur ser framtiden ut?

Jag hoppas och önskar att jag får fortsätta att arbeta med det här tillsammans med en engagerad ledning och kollegor i Enköpings kommun. Integration och inkludering kommer alltid att vara prioriterat för mig oavsett arbetsgivare.


Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

LinkedIn

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.