Ingrid är förskollärare och  Anna-Lena arbetsterapeut

Det regnar och blåser ute, men inne i Scoutstugan är det varmt och välkomnade. Där arbetar Anna-Lena och Ingrid som ledare för kvinnoverksamheten Elvira.

Foto: Tina Engström

Elvira, som står för ”engagemang, lust, vilja, intresse, resurs, aktivitet”, startade år 2013 som ett projekt riktat mot invandrarkvinnor. Det som från början var ett test under ett år har blivit en permanent verksamhet inom arbetsmarknadsenheten som har ett gott samarbete med SFI, Arbets-förmedlingen och socialtjänsten. Huvudsyftet är att kvinnor som gått SFI ska kunna vara med i Elvira för att träna vardagssvenska. För många handlar det även om att hitta en praktikplats för att komma ut i arbetslivet. Stärkt självkänsla och ett socialt sammanhang utanför hemmet är också viktiga delar.

Arbetsterapeuten Anna-Lena Lundin och förskolläraren Ingrid Lindblom har arbetat tillsammans förr. De har båda varit lärare på SFI och arbetat på Rombergaskolan, så de känner varandra väl.

– Anna-Lena är väldigt viktig för mig. Vi samarbetar, stöttar och puffa varandra i rätt riktning, säger Ingrid.

– Vi är väldigt olika som personer, men samarbetar väldigt bra. Vi kompletterar varandra, säger Anna-Lena.

Varför valde ni att arbeta på Enköpings kommun?

– Jag har arbetat här sedan 1981. Jag träffade en man som var från Enköping, och eftersom jag var utbildad förskollärare så blev det Enköpings kommun. Men, jag trivs väldigt bra, säger Ingrid.

– Jag har arbetat till och från i kommunen sedan 2006. För mig är det närheten som lockar, eftersom jag bor i Enköping. Dessutom gillar jag att kommunen inte är så stor, vilket gör att beslutsvägarna inte är allt för långa, säger Anna-Lena.

Vad är det bästa med ert arbete?

– Det är väldigt positivt, inspirerande och det är väldigt betydelsefullt när man känner att ens arbete gör skillnad. Jag har alltid tyckt om att finnas för människor som har behov av stöd på något sätt. Det är en obeskrivlig känsla när man har jobbat tillsammans med kvinnorna och får se hur de blir starka i sig själva, säger Ingrid.

– Gemenskapen med kvinnorna. I början förstår man inte varandra alls, men efter en stund förstår man mycket. Man ser hur självförtroendet växer hos kvinnorna och att gruppen och gemenskapen är viktig, säger Anna-Lena.

Hur bör man vara för att ha ert arbete och vem skulle du rekommendera det till?

– Någon som är social, inkännande och lyssnande. Man måste också vara intresserad av människor, säger Ingrid.

– Förståelse för att människor är olika och att man kommer från olika kulturer. Också viktigt att våga vara lite jobbig och pusha dem, så att de kommer vidare i sin utveckling. Det är då vi ser resultat, säger Anna-Lena.

Vilket är era drömjobb inom kommunen?

– Det här jobbet som vi har, säger både Ingrid och Anna-Lena.

Vad är det bästa med Enköpings kommun?

– Att det är en ganska liten kommun där beslutsvägarna är korta. Sedan fungerar samarbetet med cheferna väldigt bra, säger Anna-Lena.

– Cheferna ska ha en stor eloge. Vi har fått stor frihet att utveckla vår verksamhet. De har trott på oss, det betyder mycket, säger Ingrid.

Fakta om Ingrid

Namn: Ingrid Lindblom
Yrke: Förskollärare
Utbildning: Förskollärarutbildningen
Ålder: 62 år
Bor: Enköping
Intressen: Natur, sjunga, att vara aktiv inom kyrkan och jobba med ungdomar. Barn och barnbarn.
Arbetat här sedan: 1981

Fakta om Anna-Lena

Namn: Anna-Lena Lundin
Yrke: Arbetsterapeut
Utbildning: Arbetsterapeut
Ålder: 56 år
Bor: Litslena
Intressen: Trädgården, naturen och familjen.
Arbetat här sedan: I kommunen till och från sedan 2006, på Elvira sedan 2017

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

LinkedIn

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.