Kristina jobbar som stödassistent

Kristina arbetar som stödassistent för personer med funktionsnedsättning på Enköpings kommun sedan 2003. Idag jobbar hon också som gruppledare, reflektionsledare och yrkesbedömare.

Stödassistent Kristina

Foto: Enköpings kommun

Varför blev du stödassistent?

Jag gick omvårdnadsprogrammet på gymnasiet och blev undersköterska. Min plan var att jag skulle bli barnmorska. Fast när jag gjorde praktik inom sjukvården kände jag att det inte var min grej. Men det har alltid varit självklart för mig att jag ska jobba med människor. Därför provade jag i stället på att jobba med dementa, och det trivdes jag med. Sedan såg jag att kommunen sökte folk till LSS på Svinnegarnsvägens gruppboende. Jag sökte jobbet fast jag inte visste vad LSS var. (LSS = lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Varför blev du även gruppledare, reflektionsledare och yrkesbedömare?

Jag har inte sökt de jobben, utan det är min chef som har frågat om jag har varit intresserad. Det ena har lett till det andra. Det kanske är för att jag är driven som person och försöker tänka ett steg längre. Jag är bra på att beskriva mina idéer och att reflektera tillsammans med mina arbetskamrater.

Vilka arbetsuppgifter har du?

Jag jobbar 30 procent som stödassistent på ett gruppboende. I det arbetet stödjer och motiverar jag personer med funktionsnedsättning i deras vardag så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt.

I mitt jobb som gruppledare sitter jag med i ledningsgruppen och blir en länk mellan arbetsgrupp och chefer. Som gruppledare ska jag stödja gruppen och leda den framåt. Det är också mitt ansvar att lägga schema och att se hur min arbetsgrupp kan jobba med verksamhetsplanen.

Rollen som reflektionsledare innebär att jag tillsammans med personal på de andra boendena diskuterar hur vi ska arbeta med till exempel bemötande och förhållningssätt. Grunden till detta kommer från kommunens arbete med kravmärkt yrkesroll.

Som yrkesbedömare kartlägger och bedömer jag kunskaperna hos kollegor för att se att de uppfyller kraven inom kravmärkt yrkesroll. Enköpingsmodellen och kravmärkt yrkesroll

Hur kommer det sig att du jobbar på just Enköpings kommun?

Det var en slump att jag hamnade här. Men jag har stannat kvar eftersom mina chefer har sett mig och tagit vara på det som jag är duktig på. Jag får utvecklas här.

Hur har du utvecklats under tiden här?

Jag har utvecklats otroligt mycket sedan jag började jobba med Enköpingsmodellen 2012, framför allt när det gäller mina värderingar. Jag har större förståelse för varför jag tänker och gör på ett visst sätt, och varför andra tänker och gör på ett visst sätt. Den insikten gör att jag kan släppa mina åsikter när jag jobbar med de boende. Det är ju viktigt att det är på deras villkor och att jag inte för över mina värderingar på dem.

Jag har också växt genom att få ha personalansvar och genom att få diskutera med kollegor. När jag började som stödassistent undrade jag hur jag skulle klara det. Jag minns att jag reagerade på att mina kollegor kunde bortse från alla funktionsnedsättningar de boende hade. Idag kan jag själv göra det. Jag ser människan bakom funktionsnedsättningen och ser personens möjligheter i stället för begränsningar.

Hur kan du vara med och utveckla framtidens Enköping?

I mitt jobb kan jag bidra till att yrket stödassistent får en högre status. Det finns de som söker jobb som stödassistent medan de väntar på något bättre. Jag tror inte att de inser hur svårt det här yrket är. Jag tror också att jag genom mitt jobb kan bidra till att samhället får en större förståelse för personer med funktionsnedsättning – att de måste få förutsättningar att själva bestämma över sina liv.

Vad är det bästa med att jobba på Enköpings kommun?

Det bästa är att jag får jobba med det jag vill jobba med och att arbetet är så varierat. Ena dagen kan det vara möte med ledningsgruppen och nästa dag fredagsmys med de boende. Ingen dag är den andra lik.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

LinkedIn

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.