Enköpings kommuns hemtjänst

Vård- och omsorgsförvaltningen driver och ansvarar för den kommunala hemtjänsten.

Kort fakta

Adress: Rådhusgatan 8, 745 31 Enköping

Typ av hemtjänst: Personlig omvårdnad och serviceinsatser

Driftsform: Offentlig

Huvudman: Enköpings kommun

Om Enköpings kommuns hemtjänst

Vård- och omsorgsförvaltningen driver och ansvarar för den kommunala hemtjänsten. Vi har fem olika verksamheter som bedriver hemtjänst, fyra på landsbygden och en i centrala Enköping:

Vi strävar efter att våra insatser ska vara av hög kvalitet samt utföras med gott och respektfullt bemötande.

Våra medarbetare kan utföra alla typer av insatser även hemsjukvård.

Då vi har kunder från flera länder och kulturer anställer vi medarbetare med olika språkkunskaper för att kunna möta kunders behov.

Våra medarbetare är utbildade i kontaktmannaskap. Det innebär att kontaktmannen tillsammans med dig gör en genom­förandeplan där dina behov står i fokus för hur vi arbetar.

Insatser som utförs

  • Personlig omvårdnad
  • Serviceinsatser
  • Hemsjukvård