Förändringar inom hemtjänst och hem­sjuk­vård

Publicerad

Nu får du som kund hjälp av en utförare i stället för av flera.

I oktober 2020 beslutade vård- och omsorgs­nämnden att för­ändra kraven på utförare av hemtjänst och hemsjukvård i Enköpings kommun för att du som kund ska få en ökad kvalitet på din omsorg, vård och omvårdnad. De nya kraven börjar gälla från den 1 september 2021.

Alla kunder som har hemtjänst eller hemsjukvård får ett brev från Enköpings kommun med information om detta i början på september. Det gäller oavsett vilken utförare som valts.

Vad betyder det för dig som kund?

Sammanfattningsvis betyder det att du som har hemtjänst- och hemsjukvårds­insatser i Enköpings kommun numera får hjälp av en utförare i stället för av flera.

Om du har valt Enköpings kommun som ut­förare påverkas du inte alls av för­ändringen.

Om du har valt de privata utförarna Attendo eller Allas vård och omsorg kommer de numera att ansvara för dina insatser även på kvällar och nätter. Attendo och Allas vård och omsorg kommer också att ansvara för rehabiliterings­insatser via sina egna arbets­terapeuter och fysioterapeuter. Det innebär att du med rehab­insatser från kommunrehab kommer att byta behandlare från kommunrehab till den utföraren du har valt.

Precis som tidigare har du rätt att välja vilken utförare du vill ha.

Omställningen har startat

Arbetet kring den här för­ändringen har startat både på Enköpings kommun och hos Attendo och Allas vård och omsorg.

Vi strävar alla efter att du som kund ska påverkas så lite som möjligt och har för­hoppningen att du kommer att märka en ökad kvalitet på din omsorg, vård och omvårdnad.

Har du frågor eller vill byta utförare?

Om du har frågor eller vill byta utförare kan du kontakta kommunens bistånds­handläggare. Ring eller mejla kommunens kontaktcenter för att komma i kontakt.

Telefon: 0171-62 50 00
Mejl: kommunen@enkoping.se

Foto på en kvinnlig vårdare som lägger handen på axeln på en leende äldre kvinna samtidigt som de samtalar. I bakgrunden syns den äldre kvinnans hemmamiljö.