Intresseanmälan till vikarie inom vård och omsorg

Du kan anmäla ditt intresse till att jobba som vikarie inom vård och omsorg i Enköpings kommun.

Skicka in intresseanmälan


Jag vill arbeta inom äldreomsorg


Jag vill arbeta inom området funktionshinder


Jag vill arbeta inom socialpsykiatrin
Om du svarade övrigt på frågan ovan, skriv här:Hur många år har du jobbat tidigare?
Har du körkort?


Har du tillgång till bil?
Kryssa i om du kan arbeta kväll, natt och helg.
Multiple selection
Du som är ny i arbetslivet kan lämna en lärare, tränare, ansvarig på praktikplats eller liknande som referens
Hur stor del av en heltid i procent kan du arbeta?
Hantering av person­uppgifter

Du behöver fylla i uppgifterna i blanketten för att vi ska kunna ta ställning till din spontanansökan om arbete hos vård- och omsorgsförvaltningen. Uppgifterna sparas tills vi behandlat din ansökan.

När du fyller i uppgifterna i detta formulär passerar uppgifterna leverantören av vårt webbpubliceringssystem

Ansvarig för hanteringen av personuppgifterna är vård- och omsorgsnämnden. Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter hanteras.

För mer information, gå in på vår hemsida enkoping.se/personuppgifter.

Vid anställning kan det bli aktuellt att begära utdrag ur polisens belastningsregister.

Har du frågor?

Kontakta vård- och omsorgsnämnden
E-post: vardomsorg@enkoping.se 

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

LinkedIn

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.