Program Föreningsveckan 2021

Under perioden 11-19 oktober finns det många inspirerande och kunskapshöjande programpunkter att välja mellan.

Måndag 11 oktober

Föreningsveckans invigning

För andra året bjuder Enköpings kommun, upplevelseförvaltningen och studieförbunden in till en Föreningsveckan. Arrangemanget ses som en viktig del i upplevelsenämndens ansvar att skapa goda förutsättningar för föreningslivet i Enköping. Invigningstal av upplevelsenämndens ordförande Kristina Eriksson och förvaltningschef Jonas Nyström.

Resten av kvällen går i temat folkbildning. Varför är folkbildning så viktigt, och hur ser det ut i föreningslivet i Enköping? Representanter från Studieförbundet Vuxenskolan, RF-SISU och ABF finns tillgängliga efter presentationen, redo att svara på era frågor om folkbildning i din förening men även för dig som privat person som vill delta i folkbildningen. Även upplevelseförvaltningen finns med på plats.

Arrangör: ABF i Uppsala län, Enköpings kommun, RF-SISU Uppland och Studieförbundet Vuxenskolan

Tid och plats:

Klockan 19.00

Plats: biblioteket, Ågatan 29

Ingen föranmälan krävs.

Om du vill delta digitalt anmäler du dig här

Tisdag 12 oktober

Enskilt möte

Förbered dig och din förening inför 2022. I ett personligt möte med handläggare vid upplevelseförvaltningen får du hjälp, stöd och råd om hur ni på bästa sätt kan förbereda din förening. Hur du blir bidragsberättigad förening, söker föreningsbidrag och mycket mer.

Arrangör: Enköpings kommun

Tid och plats:

Klockan 9.15-12.00

Plats: Digitalt via webblänk eller telefon

Anmäl dig till någon av de bokningsbara tiderna för ett enskilt möte

Hittar du ingen tid som passar dig så finns fler tider att välja mellan i vårt kalendarium

Utvecklingsprojekt på landsbygd och i kransort

Välkommen till detta pass för föreningar som funderar på olika sätt att utveckla verksamhet på landsbygden eller i någon av kransorterna. Leader Mälardalen håller i passet där du får ta del av information och inspiration för hur ni tillsammans kan utveckla er bygd genom projekt. Under kvällen får du ta del av tidigare erfarenheter av att genomföra leaderprojekt och möjlighet att ställa dina frågor och testa dina idéer. Tillsammans kan ni göra stor skillnad genom att söka projektmedel genom Leader. Leader hjälper er att gå från idé till ansökan.

Arrangör: Leader Mälardalen, Enköpings kommun, Studieförbundet Vuxenskolan

Tid och plats:

Klockan 18.00-20.00

Plats: Digitalt via webblänk

Läs mer och anmäl dig till Leader Mälardalens pass

En tryggare idrottsmiljö för alla

Vilka utmaningar står vi i föreningen inför? Hur kan ni som förening skapa en tryggare miljö för medlemmarna? Vilka stöd finns för er?

Arrangör: RF-SISU Uppland

Tid och plats:

Klockan 19.00-20.00

Plats: Digitalt via webblänk

Läs mer och anmäl dig till passet om tryggare idrottsmiljö

Onsdag 13 oktober

InterbookGO - en praktisk vägledning

Vi visar hur du som förening uppdaterar viktig och aktuell information på föreningens konto på InterbookGO. Du får se hur du gör för att söka kommunens föreningsbidrag men även hur du söker och bokar lediga lokaler.

Arrangör: Enköpings kommun

Tid och plats:

Klockan 13.00-14.00

Plats: Digitalt via webblänk

Läs mer och anmäl dig till passet om InterbookGO den 13 oktober

Inspirationsträff om utveckling i din förening

Under denna programpunkt får du ta del av inspirerande utvecklingsarbete i Hörselskadades förening, Enköpings handbollsförening och Löt bygdegårdsförening. Du får även med dig tips och råd till din förening samt aktuella datum och ansökningsperioder för kommunens utvecklingsstöd.

Arrangör: Enköpings kommun

Tid och plats:

Klockan 17.00-18.00

Plats: Digitalt via webblänk

Läs mer och anmäl dig till inspirationspasset om utvecklingsarbete

Engagera och rekrytera

En föreläsning om hur er förening kan arbeta aktivt med rekrytering av nya medlemmar, samt skapa och förvalta era befintliga medlemmars engagemang. Föreläsningen ger inspiration och verktyg för att satsa på medlemsutveckling!

Arrangör: ABF i Uppsala län

Tid och plats:

Klockan 18.00-18.45

Plats: ABFs lokaler, Östra Järnvägsgatan 1, Enköping

Läs mer och anmäl dig till Engagera och rekrytera

Barns delaktighet och inflytande

Under handledning av Cecilia Åhl från UNICEF Sverige får din styrelse möjlighet att ta del av kunskap och inspiration kring hur ni kan engagera er och ge förutsättningar för barns delaktighet och inflytande i er förening. Passet kommer vara interaktivt och du som deltar kommer diskutera och tillsammans med andra dela era erfarenheter, eventuella utmaningar och goda exempel.

Målgrupp: Styrelser i ideella föreningar i Enköpings kommun
Samtliga deltagare kommer få UNICEF Sveriges handbok ”Handbok för barns delaktighet och inflytande”

Arrangör: Enköpings kommun och Unicef Sverige

Tid och plats:

Klockan 18.30-20.30

Plats: Konferensrum Joar, Ågatan 29 ingång via bion.

Läs mer och anmäl dig och dina styrelsekollegor till barnrättspasset

Informationsträff om ekonomiska möjligheter för utveckling av idrottsföreningar

Vi informerar om aktuella möjligheter till projektstöd för utveckling av din idrottsförening, hur ansökan går till och avslutar med en frågestund.

Arrangör: RF-SISU Uppland

Tid och plats:

Klockan 19.00-20.30

Läs mer och anmäl dig till passet om ekonomiska möjligheter för idrottsföreningar

Torsdag 14 oktober

Kommunens föreningsbidrag 2022

Förbered dig inför din förenings bidragsansökningar 2022. Du får aktuella datum och viktig information om hur du gör din ansökan. Särskilt viktig information kommer delges om hur föreningsbidragen ser ut under 2022 samt hur hantering är pga Coronapandemin.

Arrangör: Enköpings kommun

Tid och plats:

Klockan 13.00-14.00 eller 18.30-19.30

Plats: Digitalt via webblänk

Läs mer och anmäl dig till någon av träffarna om bidrag 2022

InterbookGO - en praktisk vägledning

Vi visar hur du som förening uppdaterar viktig och aktuell information på föreningens konto på InterbookGO. Du får se hur du gör för att söka kommunens föreningsbidrag men även hur du söker och bokar lediga lokaler.

Arrangör: Enköpings kommun

Tid och plats:

Klockan 17.00-18.00

Plats: Digitalt via webblänk

Läs mer och anmäl dig till passet om InterbookGO den 14 oktober

Maximera din träning

Våra kroppar är skapta för fysisk aktivitet. Genom idrott och träning kan vi utveckla vår stryka, kondition och andra färdigheter. Denna utveckling kommer inte av sig själv. När du utmanar kroppen med olika former av fysisk aktivitet måste kroppen också ges möjlighet till återhämtning. Återhämtning består till största del av sömn och den kost vi intar. ​Heta ämnen är kosttillskott och antidoping som kommer diskuteras under föreläsningen.

Målgrupp: Idrottsaktiva, ledare, föräldrar

Arrangör: RF-SISU Uppland

Tid och plats:

Klockan 18.30-19.30

Plats: Digitalt via webblänk

Läs mer och anmäl dig till Maximera din träning

Omstart eller nystart?

Pandemin har satt sina fotspår. Det självklara är inte lika självklart längre... Idrottsrörelsen med sitt föreningsliv har ställts på prov. Hur ser då framtiden ut för föreningslivet? Är det en omstart eller kan man se det som en nystart?

Varmt välkomna till föreläsningsdialog, där Ni som förening kommer kunna ta del av idrottens nuläge, diskutera med andra föreningarna om framtiden och dess utmaningar, samt lyssna och inspireras av Uppsalabon Louise Jannering- den dubbla bronsmedaljören vid Paralympics 2021!

Målgrupp: Ledare och förtroendevalda

Arrangör: RF-SISU Uppland

Tid och plats:

Klockan 19.00-21.00

Plats: Digitalt via teams

Läs mer och anmäl dg till Omstart eller nystart

Fredag 15 oktober

Engagera fler i din förening

Välkomna på en föreläsning om hur er förening kan nå fler engagerade. Johan Dahlén Strömgren från Volontärbyrån kommer att tipsa om hur ni kan locka fler till föreningen och vad som kan vara bra att tänka på för att få fler att trivas och stanna länge i föreningen. Volontärbyrån är en ideell verksamhet som sammanför människor som vill engagera sig ideellt med föreningar som behöver fler frivilliga. Volontärbyrån har en förmedling där ideella föreningar helt kostnadsfritt kan söka fler ideella. Besök gärna www.volontarbyran.org för mer information.

Arrangör: Enköpings kommun och Volontärbyrån

Tid och plats:

Klockan 8.00-9.00

Plats: Digitalt via webblänk

Läs mer och anmäl dig till morgonpasset med Volontärbyrån

Lördag 16 oktober

Gör din röst hörd

Det här är en föreläsning för er som vill komma igång med föreningens påverkansarbete, för er som vill få era röster hörda för att kunna påverka politiska beslut och hur vårt samhälle ska byggas. Föreläsningen ger er verktyg för intressepolitisk påverkan, från att skriva en insändare till att planera en kampanj.

Arrangör: ABF i Uppsala län

Tid och plats:

Klockan 13.00-14.00

Plats: ABFs lokaler, Östra Järnvägsgatan 1, Enköping

Läs mer och anmäl dig till Gör din röst hörd

Tisdag 19 oktober

Arrangera kultur

Arrangörsutbildning och erfarenhetsutbyte för dig som vill arrangera kultur eller redan är arrangör. Ledare är Ina Molin som är utbildad i arrangörskap och har många års erfarenhet. Ina kommer att leda oss genom arrangörskapets olika delar med tips och exempel utifrån egna erfarenheter. Lötgården delar med sig av sina erfarenheter av arrangörer inom exempelvis Konsertkarusellen. Erfarenhetsutbyte och fika är en lika viktig del denna kväll. Vi bjuder på fika och kursen är kostnadsfri.

Målgrupp: Föreningar som vill arrangera kultur

Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan, Enköpings kommun och Löt Bygdegårdsförening

Tid och plats:

Klockan 18.30-21.00

Plats: Lötgården i Grillby

Läs mer och anmäl dig till passet om att arrangera kultur