Anmälan

Fyll i nedanstående uppgifter och klicka sedan på skicka. Har du frågor kan du maila turism@enkoping.se. Det finns ett begränsat antal platser på visningen. 30 personer kan vara med på visning.
Välj temavisning: * (obligatorisk)
Välj temavisning:


Information om hanteringen av dina personuppgifter

Dina personuppgifter samlas in i syfte att kunna skicka uppdaterad information eller ändringar om parkguidningen.

Personuppgifterna behövs för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse. När du fyller i uppgifterna i detta formulär passerar uppgifterna leverantören av vårt webbpubliceringssystem. Personuppgifterna lagras från att du skickar in din anmälan fram till 17 maj för magnoliavisningen och 25 augusti perennvandringen.

Personuppgiftsansvarig för denna personuppgiftsbehandling är upplevelsenämnden. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen. Du har rätt att be om att få dina uppgifter raderade, rättade eller begränsade. Du har också rätt att få reda på vilka personuppgifter upplevelsenämnden har om dig, och kopior på dessa. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål över personuppgiftsbehandlingen.

Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på enkoping.se/personuppgifter

Om du har frågor om personuppgiftshantering kan du vända dig till personuppgiftsombudet:
Julia Björkenö
E-post: julia.bjorkeno@enkoping.se
Telefon: 0171-62 61 33

Turist information

Enköpings
turistinformation

Besök: Rådhusgatan 3, Enköping
E-post:
turism@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 40

Facebook
Upplev Enköping på Instagram

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.