Växtförteckningar

Som service till alla intresserade parkbesökare finns det en låda med växtförteckningar och planer i nästan alla parker. Du kan rycka dig ett blad och läsa om alla växter som finns i parken. 

Växtlistorna är ordnade efter vetenskapligt namn i bokstavsordning, även sortnamn och svenskt namn finns med.

Växtförteckningarna finns även digitalt. Du hittar växtförteckningarna under respektive park via länken nedan.

Enköpings parker