Naturområden

Ta chansen att utforska Enköpings fina naturområden. Här hittar du tips på platser att besöka och vad som finns att upptäcka.

Gröngarnsåsen och dyarna

På nära avstånd från centrum i Enköping ligger Gröngarnåsen. Här finner du en vacker plats som inbjuder till sköna avslappnade promenader på skogstig eller längs med spången. Stanna gärna till vid Himlabacken och njut av utsikten över Dyarna. Från samma plats blommar backsipporna på våren. Om du går slingan runt Gröngarn har du ungefär en 3 kilometer lång promenad framför dig. Passa också på att besöka fågeltornet. Du hittar tornet i södra änden av Dyarna.

Parkering och tillgänglighet

I området finns tre parkeringsplatser för besökare samt en större parkering vid Enköpings lasarett.

I den norra delen av Dyarna, från parkeringsplasen vid Nyängsvägen går det att köra rullstol fram till en utsiktsplats vid ån och beteshagen. Den slingan är, tur och retur, 1,7 kilometer. Från lassarettet slingrar singrar sig en tillgänglighetsanpassad stig fram till en utsikt över Dyarna.

Mer information

På Naturkartan finns mer information om Gröngarnsåsen och Dyarna.

Besök Naturkartans webbplats om Gröngarnsåsen och Dyarna

Bild på stigar på Gröngarnsåsen.

Foto: Anders Lindholm

Gånsta - Brännskogen

I centrumnära Brännskogen i Enköping hittar du det populära motionsspåret Gånstaspåret. Här finns elljusspår på 2, 3 och 5 kilometer. Här finns också en mountainbikeled, utegym, hinderbana, grillplats, uteklassrum och en slinga av Upplandsleden. På vintertid dras även skidspår i elljuspåren.

Bäst parkeringsmöjligheter finns vid Gånstagården.

Fler motionsspår

Det finns många andra motionsspår att prova på runt om i kommunen.

Läs mer om motionspår på kommunens webbsida

Bild på skogsväg i Gånsta.

Foto: Anders Lindholm

Hjälstaviken

Hjälstaviken är ett omtyckt och vackert utflyktsmål som lockar många besökare med sitt spännande fågelliv och fina natur. VIll du komma nära fågellivet ska du bege dig till något av Hjälstavikens fågeltorn tidigt en morgon. På vår och höst är det flest fåglar. Ett annat sätt att spana på fågellivet är att ta sig till gömslet som ligger vid Hjälstavikens utlopp i sydöstra hörnet.

Lockar en promenad genom lummig lövskog är tipset att utgå från Stora Parnassen som ligger i södra delen av Hjälstaviken. Det går också att bege sig ut på en vandring runt hela Hjälstaviken. En promenad på ungefär 8 kilometer som sträcker sig förbi Parnassen, gömslet och utsiktsplatsen Kvarnberget, grillplatsen i norra delen och fågeltornet.

Var rädd om fågellivet

Det är viktigt att hålla sig på vandringsleden för att inte störa fågellivet. På grund att att området är ett naturreservat finns det särskilda regler. Du kan läsa mer om reglerna på Länsstyrelsens weppblats.

Läs mer om Hjälstaviken och besök Länsstyrelsens webbplats

Bild på spång över vatten i Hjälstaviken.

Foto: Anders Lindholm

Hårsbäcksdalen

Hårsbäcksdalen är en trolskt vacker, frodig ravin där Örsundaån slingrar sig fram djupt ner. I området finns stigar som tar dig nära naturen och dessutom finns fyra rastplatser och vid två av dom finns möjlighet att grilla. Om våren finns det stora chanser att få möta mängder med blommor i området. Ett besök på hösten när trädens löv skiftar färg är en färgsprakande upplevelse.

Naturreservat och föreskrifter

Särskilda regler gäller i naturreservat. Du kan läsa mer om dessa och om vad mer som finns i Hårsbäcksdalen på Länsstyrelsens webbplats.

Läs mer om föreskrifterna på Länsstyrelsens webbplats.

Bild på tre personer som står på en bro ovanför en å.

Foto: Anders Lindholm

Hemsta

Hemsta bjuder besöjaren på naturskyddade betade hagar med blomsterprakt och figurrik hällristning från bronsåldern. Med andra ord är det enkelt att koppla av i Hemsta. Kan du tolka bilderna och alla tecken som finns inristade i hällen?

Platsen har varit bebodd redan på bronsåldern, även om området såg helt annorlunda ut då. Nu har det fått sin prägel av betande djur som öppnat upp landskapet och skapat plats för växtlighet som trivs under just sådana förhållanden. Runt om i Hemsta finns gravar från forntiden att upptäcka.

Var rädd om naturen

Särskilda regler gäller i naturreservat. Du kan läsa mer om dessa och om vad mer som finns i Hemsta på Länsstyrelsens webbplats.

Läs mer om föreskrifterna i Hemsta på Länsstyrelsens webbplats

Bild på vagvisarskylt för Hemstahällen.

Vånsjöåsen

Du hittar Vånsjöåsen nio kilometer norr om Enköping utefter Torstunavägen. Väl framme finns den mysiga, picknickvänliga Vånsjöåsen. Vandra upp till kröner på åsen och spana ut över det gravfält där det finns 5o synliga gravar. Vrider du blicken kan du vila i utsikten över odlingslandskapet och den lilla Gallbäcken. På våren kan du få se den vackra och fridlysta backsippan som brukar blomma där. Vill du förlänga utflykten kan du vandra vidare på Upplandsleden, där finns en slinga på 7 kilometer som går längs småvägar och sedan tillbaka till åsen.

Regler i naturreservat

Särskilda regler gäller i naturreservat. Du kan läsa mer om dessa och om mer om naturen i Vånsjöåsen på Länsstyrelsens webbplats.

Besök Länsstyrelsens webbplats och läs mer om Vånsjöåsen

Backsippor på Vånsjöåsen.

Foto: Anders Lindholm

Haga ekbackar

Kring slott och herrgårdar finns ofta vackra skogar som idag uppskattas för sina grova ekar, lövskogen med rikblommande vårflora och inte minst för den biologisk mångfalden. Herrgårdslandskapets ekhagar avverkades inte lika intensivt
som böndernas skogsbackar, därför har vi nu flera hundra år senare många ädellövskogar runt de gamla säterierna. Så är det
söder om Haga slott, i det område som är naturreservatet Haga ekbackar. Här hittar du ståtliga ekar, frodiga hassellundar, rik
vårblomning och en sjöglimt då och då. Du kan vandra runt reservatet på Ekstigen med ett antal informativa skyltar om detta
ädla träd. De strövvänliga backarna ligger på lagom cykelavstånd från Enköping. Du tar först cykelvägen till Haga slott och fortsätter sedan på en lågtrafikerad grusväg fram till reservatet. De bilburna når reservatet via väg 55.På cykelavstånd från Enköping ligger Haga ekbackar som lockar med sjöutsikt och promenader. Här växer grova sparbanksekar och hassellundar på mark som om våren täcks av blommor, och på hösten av både vanliga och ovanliga svampar.

Regler i naturreservat

Särskilda regler gäller i naturreservat. Du kan läsa mer om dessa och om mer om naturen i Haga Ekbackar på Länsstyrelsens webbplats.

Läs mer om Haga Ekbackar på Länsstyrelsens webbplats

Bild på skylt som beskriver naturområdet Haga ekbackar.

Foto: Anders Lindholm