Program barn och unga

Här hittar du höstens program för barn och unga 10­–15 år.

Alla aktiviteter är gratis och du kan prova så många gånger du vill.

Foto: Thomas Henrikson

Turist information

Enköpings
turistinformation

Besök: Rådhusgatan 3, Enköping
E-post:
turism@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 40

Facebook
Upplev Enköping på Instagram

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.