FÖRETAGARE

Företagare berättar

Läs vad några av Enköpings företagare tycker om Enköping och hur det är att driva företag här.

Foto på Jan-Olov Ohlsson, AFRY, sektionschef försvarsverksamheten i Enköping

Fotograf: Malin Nahlén, HejFoto

Ju fler som samarbetar, desto mer kan vi uträtta

Kommunen i Enköping är duktig på att skapa en diskussion så vi i näringslivet kan samverka och dra gemensamt åt samma håll. Det är en väldig styrka. Ju fler vi är som samarbetar, desto mer kan vi uträtta.

Jan-Olov Ohlsson, AFRY, sektionschef försvarsverksamheten i Enköping.

AFRY är ett konsultbolag med ambitionen att vara ledande i Europa inom hållbar teknik, design och rådgivning.

Foto på Lars-Åke Granath, VD för Kompassen.

Foto: Liselotte Wallebring

Behoven ökar när kommunen växer

I samband med att Enköping växer, så växer behoven i kommunen. Vi stöttar och hjälper varandra här! Det är alltid viktigt med ett större tänk, att vi gemensamt hjälps åt med vad behövs i staden och vad man kan tillföra.

Lars-Åke Granath, VD för Kompassen.

Kompassen är en mötesplats i Enköping med konferens, hotell och restaurang.

Foto på Per Sandqvist so jobbar på Landsberga Gård - Gårdsbutik och äggbod.

Samarbetet ger oss ett sammanhang

Samarbeten utgör en viktig del av Landsberga Gårds verksamhet. Vi är så klart med i Fjärdhundraland och det hjälpte oss massor när vi skulle starta upp. Utan dem hade vi inte varit där vi är idag och samarbetet ger oss ett sammanhang som innebär trygghet såväl som stöttning.

Per Sandqvist
Landsberga Gård - Gårdsbutik och äggbod

Foto på Marcus Dennerstedt, Ordförande i Företagarna Enköping, VD Haga Slott.

Välfärden börjar med företagen

Här är samarbetet med kommunen en viktig faktor. Kommunen är en serviceinstitution och alla invånare och verksamheter i Enköping är kommunens kunder. Ju närmare näringslivet och kommunen samarbetar, desto mer gynnar vi varandra och blir starkare.

Marcus Dennerstedt, VD Haga Slott