Foto: Thomas Henrikson

Sveriges närmaste arbetsgivare

I Enköping är det välordnat, tryggt och nära till allt. Mellan människor. Från beslut till handling. Till natur och rekreation. Du når Stockholm på endast 40 minuter. Här finns geografisk närhet som ger dig möjlighet att fylla din tillvaro med det du önskar.

Balans i livet

I Enköping finns goda möjligheter för familjen och den enskilde att hitta balans i tillvaron. Närheten i den personliga känslan och i de mindre geografiska avstånden gör tillvaron enklare.

Här är avstånden korta mellan människor och till det som är viktigt i livet; vardagsliv, familj, vänner, upplevelser. Det gör att dygnets timmar kan utnyttjas till livets väsentligheter.  Alla söker balans i tillvaron. Den finns i Enköping.

Gör karriär!

Här får du och alla andra medarbetare inom kommunen möjligheter
till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som bor och lever här i Enköping.  Kommunen är tillräckligt stor för att ha resurser, men tillräckligt liten för att du ska få överblick och se resultat. 

Som områdets största arbetsgivare är det vi inom Enköpings kommun som tillsammans ansvarar för servicen till en växande befolkning i alla åldrar och inom en mångfald av områden.

En förmån att välja oss

Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället, samtidigt som du får chansen att utveckla ditt allra bästa jag.

Varje medarbetare får möjlighet till friskvård.  Med att årligt bidrag på 2000 kronor kan du sporta, få massage eller satsa på den inre harmonin. Vi satsar stort på ett tydligt ledarskap som har förmågan att motivera och inspirera medarbetare till ett gott medarbetarskap.

Vill du vikariera inom vård och omsorg?

Är du intresserad av att arbeta med äldre och personer med funktionsnedsättning med behov av omsorg och stöd? Då är du välkommen att söka jobb hos oss.
Vi kan erbjuda dig jobb på äldreboenden, grupp- och serviceboenden för personer med funktionsnedsättning, inom hemtjänst och träffpunkter, som kontaktperson eller personlig assistent. Arbetstiderna är oftast schemalagda och dag-, helg-, kvälls- och nattjobb är vanligt. Vi söker även kontaktpersoner för olika uppdrag.

Kommunens service

Vill du veta mer om förskolor, bostäder och annan kommunal service?
Då kan du läsa mer på kommunens webbplats.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

LinkedIn

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.