Ämnen

Musik

I musikundervisningen arbetar vi med teknik, musikteori, uttryck och olika musikstilar. 

Fiol, bild.

Dans

Vi erbjuder många olika danskurser för barn från 4 år och uppåt.

En flicka i balettkläder syns med ryggen mot kameran och en danslärare står framför flickan.

Ensemble

Vi har en bred ensemble­verksamhet med band, körer, orkestrar och instrumental­ensembler.

Två personer spelar cello och en person spelar fiol.

Teater

Vi arbetar med både kropp och röst samt musik och rytm för att utforska olika rollfigurer.

En kvinna tittar fram genom ett draperi på en scen.

Film- och musikproduktion

Vi har kurser i filmproduktion och musikproduktion.

En mixerbord med olika reglage, bild.

Musikal

I musikalämnet på Kulturskolan integrerar vi sång, dans och drama.

En person står på en scen som är starkt belyst och där det finns rökeffekter.