En bild på ett trumset där man anar en trumslagare med trumpinnar.

Anmälan

Här hittar du information om hur du anmäler dig eller ditt barn samt avgifter för Kulturskolans kurser.

Anmäl via e-tjänst eller blankett

Vi har löpande intagning till våra kurser vilket betyder att det går att anmäla sig när som helst under året. Vi erbjuder alla elever som börjar vid terminsstart minst 26 lektionstillfällen per läsår.

Om du vill ha en anmälningsblankett på papper, var vänlig kontakta Kulturskolans expedition på mejl så skickar vi hem den till dig.

E-post: kulturskolan@enkoping.se

Terminsavgifter och instrumenthyra

Vi erbjuder alla nya elever en gratis provlektion. Efter denna anses anmälan bindande och eleven debiteras terminsavgift.

Terminsavgift och eventuell instrumenthyra betalas för hela terminen, även om eleven avbryter studierna eller inte kan vara med på alla lektioner. Terminsavgift samt instrumenthyra återbetalas inte om eleven slutar under pågående termin.

  • Elevavgift 3–25 år: 550 kronor per termin, max 1 900 kronor per termin och familj
  • Elevavgift från 26 år: 2 250 kronor per termin
  • Instrumenthyra 7–25 år: 360 kronor per termin
  • Instrumenthyra från 26 år: 725 kronor per termin
  • Ensemble och kör 3–25 år (ej ämnesstuderande): 370 kronor per termin
  • Ensemble och kör från 26 år (ej ämnesstuderande): 725 kronor per termin