Köpa bostad eller tomträtter

Du kan köpa bostad via mäklare eller köpa loss tomträtter som kommunen äger.

Köpa bostad via mäklare

Om du vill köpa en bostad eller tomter kan du hitta den informationen på webbplatsen Hemnet.se.

Du kan också hitta bostäder eller tomter hos mäklarfirmor i Enköping:

Tomträtter

Med en tomträtt ger kommunen dig rätt att använda en tomt som kommunen äger. Du kan överlåta en tomträtt till en ny ägare eller köpa loss tomten från kommunen.

Du som bor på en tomträtt har i stort sett samma rätt att använda marken som den som äger marken själv. Det inne­bär att du kan sälja huset som står på marken och även pantsätta fastig­heten. Du betalar en avgift till kommunen varje år, en så kallad tomträtts­avgäld.

Kommunen skickar ett nytt avtal till dig 18 månader innan det nuvarande avtalet går ut. Avtalet behöver vara påskrivet senast ett år innan det nuvarande avtalet går ut.

Köpa loss tomträtt

För dig som äger ett småhus blir kostnaden för att köpa loss tomträtten 75 procent av det marktaxeringsvärde som gäller när du lämnar in din intresseanmälan. Marktaxeringsvärdet är värdet på marken. Det är Skatteverket som bestämmer marktaxeringsvärdet. Du ser vad värdet är på det beslut om fastighetstaxering som de skickar till dig.

​Om du och kommunen inte kommer överens om villkoren i det nya avtalet måste den som vill ha en ändring av villkoren vända sig till en domstol.

Dra av avgiften i deklarationen

Du får dra av avgiften för tomträtten i deklarationen. Varje år får du en kontrolluppgift från kommunen där det framgår vilken avgift (avgäld) du har betalat in under föregående år.

Överlåta tomträtt till ny ägare

Om du säljer ditt hus ska du överlåta tomträtten till den nya ägaren. Du som är säljare av huset ansvarar för att tomträttsavgälden blir betald tills det att ansökan om överlåtelse av tomträtten inkommit till kommunen.