Offentlig tillställning

Du som vill anordna en offentlig tillställning eller använda offentlig mark måste söka polistillstånd.

En offentlig plats är en plats som kommunen har ansvar för. Det är till exempel exempelvis gator, trottoarer, cykelvägar, torg och parker. På dessa platser gäller de lokala ordningsföreskrifterna för Enköpings kommun.

Sök tillstånd hos polisen

Du behöver söka tillstånd för offentlig tillställning hos polisen.

Kontakta gärna kommunen först

Det är bra om du först kontaktar kommunen så att din tillställning inte krockar med något annat.