Rehab­ilitering och hjälpmedel

Du som har en funktionsnedsättning kan ta hjälp av kommunens arbets- och fysioterapeut. Det finns också olika hjälpmedel du kan hyra eller låna av kommunen.