Konsument­vägledning

Kommunens konsu­ment­vägledare vet vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument och kan hjälpa dig med vägledning.

Du kan vända dig till kommunens konsumentvägledning om du behöver information och rådgivning om köp, både inför och efter. Det kan till exempel vara frågor som rör problem med säljaren, om varan gått sönder eller tjänsten inte blivit utförd ordentligt. Konsumentvägledningens inriktning är hjälp till självhjälp.

Hur du själv kan påverka

  •  Du kan själv meddela företaget att du ej beställt varan och bestrid fakturan.
  • Om varan har gått sönder inom tre år från köpet så reklamera varan till säljaren.
  • Vill du ångra ett köp på distans eller utanför affärslokal har du 14 dagar på dig att ångra avtalet. Kontakta företaget och använd din ångerrätt.