Anslags­tavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel:

  • kommunfullmäktiges möten
  • justering av protokoll
  • tillkännagivanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen.

Du har rätt att överklaga beslut.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2023-11-22

Paragrafer: 140-154

Anslaget: 2023-12-01

Tas ner: 2023-12-25

Sista dag att överklaga: 2023-12-22

von-protokoll-2023-11-22.pdf

Beslutande organ: Överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde: 2023-11-20

Paragrafer: §§ 265-284

Anslaget: 2023-11-29

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: 2023-12-20

Anslag, 2023-11-20.pdf

Beslutande organ: Tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2023-11-23

Paragrafer: 147-163

Anslaget: 2023-11-29

Tas ner: 2023-12-21

Sista dag att överklaga: 2023-12-20

protokoll-tn-2023-11-23.pdf

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2023-11-21

Paragrafer: 190-209, varav paragraferna 201-202 är omedelbart justerade

Anslaget: 2023-11-28

Tas ner: 2023-12-19

Sista dag att överklaga: 2023-12-18

Protokoll 231121.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2023-11-21

Paragrafer: 269-284

Anslaget: 2023-11-28

Tas ner: 2023-12-19

Sista dag att överklaga: 2023-12-18

Beslutande organ: Miljö- och byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2023-11-16

Paragrafer: § 189-209

Anslaget: 2023-11-23

Tas ner: 2023-12-15

Sista dag att överklaga: 2023-12-14

Protokoll MBN 2023-11-16 sid 1.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2023-11-20

Paragrafer: §146-170

Anslaget: 2023-11-22

Tas ner: 2023-12-15

Sista dag att överklaga: 2023-12-14

Protokoll.pdf

Beslutande organ: Kommunfullmäktige

Datum för sammanträde: 2023-11-13

Paragrafer: §§ 176-203

Anslaget: 2023-11-22

Tas ner: 2023-12-14

Sista dag att överklaga: 2023-12-13

Protokoll, KF 2023-11-13.pdf

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2023-11-21

Paragrafer: 201-202, övriga paragrafer justeras i ordinarie protokoll

Anslaget: 2023-11-22

Tas ner: 2023-12-13

Sista dag att överklaga: 2023-12-12

Beslutande organ: Upplevelsenämnden

Datum för sammanträde: 2023-11-16

Paragrafer: 102 - 120

Anslaget: 2023-11-21

Tas ner: 2023-12-12

Sista dag att överklaga: 2023-12-11

Protokoll-2023-11-16.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott

Datum för sammanträde: 2023-11-15

Paragrafer: §§ 81 - 89

Anslaget: 2023-11-17

Tas ner: 2023-12-12

Sista dag att överklaga: 2023-12-11

Protokoll PLEX231115.pdf

Beslutande organ: Miljö- och byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2023-11-16

Paragrafer: § 202-203

Anslaget: 2023-11-17

Tas ner: 2023-12-09

Sista dag att överklaga: 2023-12-08

Protokoll MBN 2023-11-16 § 202-203 sid 1.pdf

Beslutande organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum för sammanträde: 2023-11-08

Paragrafer: §186-207, varav paragraf 191 är omedelbart justerad

Anslaget: 2023-11-15

Tas ner: 2023-12-07

Sista dag att överklaga: 2023-12-06

uan-2023-11-08-protokoll-web.pdf

Beslutande organ: Kommunfullmäktige

Datum för sammanträde: 2023-11-13

Paragrafer: §§ 192, 197-198

Anslaget: 2023-11-13

Tas ner: 2023-12-05

Sista dag att överklaga: 2023-12-04

Protokoll, KF 2023-11-13, §§ 192, 197-198.pdf

Beslutande organ: Samordningsförbundet Uppsala län

Datum för sammanträde: 2023-10-19

Paragrafer: §§ 43 - 55

Anslaget: 2023-11-09

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: 2023-12-01

Protokoll FS 2023-10-19, signerat.pdf

Övriga anslag

Kungörelse avseende fordonsflytt

Datum för fordonsflytt: 15-11-23 Regnr: OINDENTIFIERBAR Fabrikat: Släpvagn Ursprunglig uppställningsplats: Barkangatan Information om anslaget Fordon som är felparkerade eller som stör ordning och säkerhet kan flyttas av Trafikverket, polisen eller kommunen. Beslutet har fattats med stöd av Lagen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129) samt Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS1982:198). Är ägare av fordonet inte känd när en (1) månad förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, kommunen. Besluten går inte att överklaga. Vid frågor kontakta trafik@enkoping.se

Anslaget: 2023-11-17

Tas ner: 2023-12-17

Kungörelse avseende fordonsflytt

Datum för fordonsflytt: 15-11-23 Regnr: OINDENTIFIERBAR Fabrikat: Släpvagn (husvagn) KAFI Ursprunglig uppställningsplats: Barkangatan Information om anslaget Fordon som är felparkerade eller som stör ordning och säkerhet kan flyttas av Trafikverket, polisen eller kommunen. Beslutet har fattats med stöd av Lagen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129) samt Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS1982:198). Är ägare av fordonet inte känd när en (1) månad förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, kommunen. Besluten går inte att överklaga. Vid frågor kontakta trafik@enkoping.se

Anslaget: 2023-11-17

Tas ner: 2023-12-17

Kungörelse avseende fordonsflytt

Datum för fordonsflytt: 15-11-23 Regnr: BLS384 Fabrikat: Släpvagn (husvagn) Solifer Artic 450 Ursprunglig uppställningsplats: Barkangatan Information om anslaget Fordon som är felparkerade eller som stör ordning och säkerhet kan flyttas av Trafikverket, polisen eller kommunen. Beslutet har fattats med stöd av Lagen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129) samt Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS1982:198). Är ägare av fordonet inte känd när en (1) månad förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, kommunen. Besluten går inte att överklaga. Vid frågor kontakta trafik@enkoping.se

Anslaget: 2023-11-17

Tas ner: 2023-12-17