Anslags­tavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel:

  • kommunfullmäktiges möten
  • justering av protokoll
  • tillkännagivanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen.

Du har rätt att överklaga beslut.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2022-11-18

Tas ner: 2022-11-28

Datum för sammanträde: 2022-11-28

Kallelse_KF_2022-11-28.pdf

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2022-11-15

Paragrafer: 317-322

Anslaget: 2022-11-25

Tas ner: 2022-12-16

Sista dag att överklaga: 2022-12-15

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2022-11-15

Paragrafer: 165-182, varav paragraferna 174-178 är omedelbart justerade

Anslaget: 2022-11-25

Tas ner: 2022-12-16

Sista dag att överklaga: 2022-12-15

Protokoll SN 2022-11-15.pdf

Beslutande organ: Tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2022-11-16

Paragrafer: 103-119, varav paragraf 105 är omedelbar justerad

Anslaget: 2022-11-23

Tas ner: 2022-12-16

Sista dag att överklaga: 2022-12-15

protokoll-tn-2022-11-16.pdf

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2022-11-16

Paragrafer: 104-117

Anslaget: 2022-11-23

Tas ner: 2022-12-15

Sista dag att överklaga: 2022-12-14

von-protokoll-2022-11-16.pdf

Beslutande organ: Valnämnden

Datum för sammanträde: 2022-11-17

Paragrafer: §§ 76-81

Anslaget: 2022-11-22

Tas ner: 2022-12-14

Sista dag att överklaga: 2022-12-14

Protokoll, valnämnd, 2022-11-17.pdf

Beslutande organ: Upplevelsenämnden

Datum för sammanträde: 2022-11-15

Paragrafer: 72 - 93

Anslaget: 2022-11-22

Tas ner: 2022-12-13

Sista dag att överklaga: 2022-12-12

Protokoll-2022-11-15.pdf

Beslutande organ: Miljö- och byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2022-11-16

Paragrafer: § 195-226

Anslaget: 2022-11-22

Tas ner: 2022-12-15

Sista dag att överklaga: 2022-12-14

Protokoll MBN 2022-11-16 sid 1.pdf

Beslutande organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum för sammanträde: 2022-11-16

Paragrafer: §158-183

Anslaget: 2022-11-21

Tas ner: 2022-12-13

Sista dag att överklaga: 2022-12-12

Protokoll-uan-2022-11-16.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2022-11-08

Paragrafer: §§ 160-162, 164

Anslaget: 2022-11-17

Tas ner: 2022-12-09

Sista dag att överklaga: 2022-12-09

Protokoll, KSAU 2022-11-08, för anslag.pdf

Beslutande organ: Tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2022-11-16

Paragrafer: 105

Anslaget: 2022-11-17

Tas ner: 2022-12-08

Sista dag att överklaga: 2022-12-07

protokoll-tn-2022-11-16-paragraf-105.pdf

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2022-11-16

Paragrafer: 15-18

Anslaget: 2022-11-17

Tas ner: 2022-12-09

Sista dag att överklaga: 2022-12-08

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2022-11-15

Paragrafer: 323

Anslaget: 2022-11-16

Tas ner: 2022-12-07

Sista dag att överklaga: 2022-12-06

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2022-11-15

Paragrafer: 174-178, övriga paragrafer justeras i ordinarie protokoll

Anslaget: 2022-11-16

Tas ner: 2022-12-07

Sista dag att överklaga: 2022-12-06

Beslutande organ: Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott

Datum för sammanträde: 2022-11-10

Paragrafer: § 98-108

Anslaget: 2022-11-15

Tas ner: 2022-12-08

Sista dag att överklaga: 2022-12-07

protokoll-plex-2022-11-10.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2022-11-07

Paragrafer: 305 - 316

Anslaget: 2022-11-10

Tas ner: 2022-12-02

Sista dag att överklaga: 2022-12-01

Beslutande organ: Överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde: 2022-10-31

Paragrafer: §§ 165 - 201

Anslaget: 2022-11-07

Tas ner: 2022-11-29

Sista dag att överklaga: 2022-11-29

anslag, 2022-10-31.pdf

Beslutande organ: Överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde: 2022-09-12

Paragrafer: §§ 154-164

Anslaget: 2022-11-07

Tas ner: 2022-11-29

Sista dag att överklaga: 2022-11-29

Anslag 2022-06-20.pdf

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2022-10-26

Paragrafer: 92-103

Anslaget: 2022-11-04

Tas ner: 2022-11-28

Sista dag att överklaga: 2022-11-25

von-protokoll-2022-10-26.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2022-10-25

Paragrafer: § 179

Anslaget: 2022-10-25

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: 2022-11-16

Protokoll, ks 2022-10-25, § 179.pdf

Beslutande organ: $protokoll.organ

Datum för sammanträde: $protokoll.meetingDate

Paragrafer: §

Anslaget: 2022-05-20

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: $protokoll.appealDate

Protokoll-2022-05-17.pdf

Beslutande organ: Valnämnden

Datum för sammanträde: 2022-04-28

Paragrafer: §§ 18-24

Anslaget: 2022-05-05

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: 2022-05-27

Protokoll_valnämnden 2022-04-28.pdf

Övriga anslag

Det finns inga meddelanden just nu