Anslags­tavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel:

  • kommunfullmäktiges möten
  • justering av protokoll
  • tillkännagivanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen.

Du har rätt att överklaga beslut.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde: 2022-05-16

Paragrafer: §§ 62-106

Anslaget: 2022-05-23

Tas ner: 2022-06-16

Sista dag att överklaga: 2022-06-13

Anslag 2022-05-23.pdf

Beslutande organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum för sammanträde: 2022-05-18

Paragrafer: §85-111

Anslaget: 2022-05-23

Tas ner: 2022-06-14

Sista dag att överklaga: 2022-06-13

Protokoll UAN 2022-05-18 (inkl.bilaga).pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2022-05-17

Paragrafer: 149-161

Anslaget: 2022-05-21

Tas ner: 2022-06-11

Sista dag att överklaga: 2022-06-10

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2022-05-17

Paragrafer: 75-89

Anslaget: 2022-05-21

Tas ner: 2022-06-11

Sista dag att överklaga: 2022-06-10

Protokoll SN 2022-05-17.pdf

Beslutande organ: Upplevelsenämnden

Datum för sammanträde: 2022-05-17

Paragrafer: 30 - 39

Anslaget: 2022-05-20

Tas ner: 2022-06-11

Sista dag att överklaga: 2022-06-10

Protokoll-2022-05-17.pdf

Beslutande organ: $protokoll.organ

Datum för sammanträde: $protokoll.meetingDate

Paragrafer: §

Anslaget: 2022-05-20

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: $protokoll.appealDate

Protokoll-2022-05-17.pdf

Beslutande organ: Upplevelsenämnden

Datum för sammanträde: 2022-05-17

Paragrafer: 30 - 39

Anslaget: 2022-05-20

Tas ner: 2022-06-11

Sista dag att överklaga: 2022-06-10

Beslutande organ: Valnämnden

Datum för sammanträde: 2022-05-12

Paragrafer: §§ 25 - 33

Anslaget: 2022-05-18

Tas ner: 2022-06-09

Sista dag att överklaga: 2022-06-09

Protokoll_valnämnd_2022-05-12.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2022-05-17

Paragrafer: 162, övriga paragrafer justeras i ordinarie protokoll

Anslaget: 2022-05-18

Tas ner: 2022-06-08

Sista dag att överklaga: 2022-06-07

Beslutande organ: Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott

Datum för sammanträde: 2022-05-12

Paragrafer: § 27-44

Anslaget: 2022-05-17

Tas ner: 2022-06-09

Sista dag att överklaga: 2022-06-08

plexprotokoll_2022-05-12.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2022-05-10

Paragrafer: § 99

Anslaget: 2022-05-16

Tas ner: 2022-06-07

Sista dag att överklaga: 2022-06-07

Protokoll KSAU, 2022-05-10, § 99.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2022-05-09

Paragrafer: 130-148

Anslaget: 2022-05-13

Tas ner: 2022-06-04

Sista dag att överklaga: 2022-06-03

Beslutande organ: Miljö- och byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2022-05-11

Paragrafer: § 91-93

Anslaget: 2022-05-11

Tas ner: 2022-06-03

Sista dag att överklaga: 2022-06-02

Protokoll MBN 2022-05-11 sid 1.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2022-05-09

Paragrafer: 131 - 137

Anslaget: 2022-05-10

Tas ner: 2022-06-01

Sista dag att överklaga: $protokoll.appealDate

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2022-04-27

Paragrafer: 44-54

Anslaget: 2022-05-09

Tas ner: 2022-05-31

Sista dag att överklaga: 2022-05-30

von-protokoll-2022-04-27.pdf

Beslutande organ: Valnämnden

Datum för sammanträde: 2022-04-28

Paragrafer: §§ 18-24

Anslaget: 2022-05-05

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: 2022-05-27

Protokoll_valnämnden 2022-04-28.pdf

Övriga anslag

Förlängning av tillfälligt bygglov för förskola i Nynäs, Storskogen

Förlängning av tillfälligt bygglov för förskola i Nynäs, Storskogen Miljö- och byggnadsnämnden i Enköping har fått in en ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för modulförskola på fastigheten Nynäs 6:1. Det tillfälliga bygglovet är tänkt att gälla fram till den 29 augusti 2025. Innan miljö- och byggnadsnämnden fattar ett beslut kan du lämna skriftliga synpunkter på ärendet. Handlingarna som hör till ärendet finns digitalt hos kontaktcenter på Torggatan 21 i Enköping och på enkoping.se/anslagstavla. För att vi ska kunna ta ställning till dina synpunkter behöver vi dem senast 3 juni 2022. Skriv att synpunkterna rör ärende 2022-221, Nynäs 6:1. Skicka dina synpunkter via e-post till bygglov@enkoping.se eller brev till: Enköpings kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen 745 80 Enköping

Anslaget: 2022-05-20

Tas ner: 2022-06-03

Kungörelse 2022-221 Nynäs 6.1.pdf