Orosanmälan

Om du misstänker att ett barn, ungdom eller vuxen far illa på något sätt, kan och bör du anmäla det till socialförvaltningen.

Du behöver inte veta säkert att något är fel, det räcker att du har en misstanke eller känner oro. Det är sedan social­förvaltningen som utreder på vilket sätt ett barn, en ungdom eller vuxen kan behöva stöd. 

Som privatperson kan du välja att vara anonym när du gör en orosanmälan. Tänk då på att inte uppge ditt namn eller telefonnummer i anmälan.

Oro för barn och unga

Oro för barn och unga kan till exempel handla om att de far illa på något sätt. Eller att det finns misstanke om brottslighet eller drogmissbruk. 

Gör orosanmälan för barn och unga

En orosanmälan för barn och unga gör du enkelt i vår e-tjänst dygnet runt. Om du registrerar anmälan i e-tjänsten efter klockan 16 hanteras den nästkommande vardag.

Är det brådskande ring socialförvaltningens mottagning eller socialjouren. Är det en akut situation med fara för liv och hälsa, ring 112. 

Ring socialförvaltningens mottagning

Måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar klockan 9–11.

Telefon: 0171-62 51 00

Övrig tid kan du nå mottagningen via vårt kontaktcenter. 

Telefon: 0171-62 50 00

Orosanmälan kvällar och helger

Ring socialjouren om du är i behov av socialtjänst vardagar efter klockan 16 och på helger. Socialjouren når du bara via telefon.

Telefon: 018-15 00 00

Många tjänstepersoner har anmälnings­­skyldighet

Enligt socialtjänstlagens kapitel 14 ska alla som jobbar med barn och ungdomar, till exempel inom hälso- och sjukvård, skola, fritidsgård och polis, anmäla misstanke om att ett barn eller ungdom far illa. 

Oro för vuxen

Oro för vuxen kan till exempel handla om missbruk av olika substanser, alkohol eller narkotika. Oron kan också handla om våld i nära relation eller spelberoende.

Gör orosanmälan för vuxen

En orosanmälan för vuxen gör du enkelt i vår e-tjänst dygnet runt. Om du registrerar anmälan i e-tjänsten efter klockan 16 hanteras den nästkommande vardag.

Är det brådskande ring socialförvaltningens mottagning eller socialjouren. Är det en akut situation med fara för liv och hälsa, ring 112. 

Ring socialförvaltningens mottagning

Måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar klockan 9–11.

Telefon: 0171-62 51 00

Övrig tid kan du nå mottagningen via vårt kontaktcenter. 

Telefon: 0171-62 50 00

Orosanmälan kvällar och helger

Ring socialjouren om du är i behov av socialtjänst vardagar efter klockan 16 och på helger. Socialjouren når du bara via telefon.

Telefon: 018-15 00 00

Så behandlar vi anmälan om oro

För barn eller ungdom

När vi får en orosanmälan gör vi samma dag en skydds­bedömning om barnet är i behov av omedelbart skydd eller inte.

Inom 14 arbetsdagar beslutar vi om det är aktuellt att påbörja en utredning tillsammans med familjen. Ibland beslutar vi att inleda en utredning samma dag som vi har fått orosanmälan.

För att ta reda på barnets behov av stöd eller skydd pratar vi med vårdnadshavarna, barnet och andra personer som finns i barnets naturliga nätverk och som är viktiga för familjen. Målet är att vi tillsammans ska komma fram till vilket stöd barnet behöver.

I samtalen fokuserar vi på:

  • barnets behov
  • vårdnadshavarnas förmåga att tillgodose barnets behov
  • familj- och miljöförhållanden som kan påverka barnet och vårdnadshavarnas förmåga.

Vem beslutar om hjälp för barnet?

Det vanligaste är att socialsekreteraren tillsammans med barnets vårdnadshavare kommer överens om vad familjen behöver för att göra situationen bättre. Om barnet har fyllt 12 år kan vi erbjuda hjälp utan vårdnadshavarnas samtycke – om barnet själv vill det. Det handlar då om så kallade öppna insatser, till exempel stöd i hemmet och samtal.

Om det under utredningen kommer fram allvarliga missförhållanden kan vi behöva ingripa mot barnets och/eller vårdnadshavarens vilja. Då ansöker socialnämnden för barn och unga om en åtgärd enligt en lagstiftning som kallas LVU (Lagen om vård av unga i särskilda fall).

För vuxen

När socialtjänsten får in en oro för en vuxen görs en bedömning om behov av skydd och stöd. Den vuxne behöver samtycka till stöd.

Socialtjänsten kan under utredning om allvarligt missbruk behöva ingripa mot den enskildes vilja. Då ansöker socialnämnden om en åtgärd enligt en lag som kallas LVM (Lagen om vård av missbrukare i särskilda fall) hos förvaltningsrätten.