Förskola

Här kan du ansöka om plats i förskola, hitta skolmatsedel eller anmäla anpassad kost. Du kan också hitta alla förskolor i Enköpings kommun.

Hitta på sidan

Förskolan är den första skolformen. Den vänder sig till barn från ett års ålder och fram till att barnet börjar förskoleklass vid sex års ålder. Barnen i förskolan ska få en god pedagogisk verksamhet som är både rolig, trygg och lärorik.

Förskolan är inte obligatorisk. Du väljer om ditt barn ska gå i förskola. Barn kan börja i förskolan vid olika åldrar och delta under olika lång tid.

I Enköpings kommun finns både kommunala och fristående förskolor. Du kan önska vilken förskola ditt barn ska gå i.

Tider

De tider som alla kommunala förskolor ska kunna erbjuda verksamhet är 06.30-18.30. Finns det inte behov av de tidigaste eller senaste tiderna kan förskolan öppna senare eller stänga tidigare.

Varannan-vecka-boende

Barn som bor varannan vecka hos sina vårdnadshavare har placering endast på en förskola.

När ett småsyskon föds har ditt stora barn rätt att vara kvar på sitt gamla schema på förskolan i 30 dagar.

Om storasyskonet är under 3 år, kan du välja att låta barnet gå på förskolan max 20 timmar och du betalar avgift för alla timmar.

Om storasyskonet är mellan 3 och 5 år har det rätt till 15 timmar allmän förskola, som är avgiftsfri. Du kan ändå välja att låta ditt barn gå upp till 20 timmar och betala för de extra timmarna enligt maxtaxan. Förskolan avgör hur timmarna ska fördelas över veckan.

Du är välkommen att besöka en förskola. Kontakta förskolan för att komma överens om tid för besök. De öppna förskolorna i Enköping ordnar ibland gemensamma besök på olika förskolor för föräldragrupper. Men det går lika bra att själv boka besök på en eller flera förskolor.