Vuxen­utbildning

På kommunal vuxenutbildning (Komvux) kan du läsa in grundskolan och gymnasiet samt komplettera dina betyg för att söka till universitet eller högskola.

Hitta på sidan

Komvux i Enköping finns i Kompetensmagasinet på Östra Järnvägsgatan 10. Där kan du läsa kurser på olika nivåer och även söka till yrkes­utbildningar. Komvux har en speciallärare som kan stötta dig med handledning och strukturering.

Du kan studera på dagtid, kvällstid eller på distans. Du hittar kursutbudet på Komvux webbplats.

Du kan också ansöka till kurser på Lärvux om du har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada och har fyllt 20 år.

Komvux är öppet från och med hösten du fyller 20 år och kostar ingenting, men du får köpa kurslitteratur och annat studiematerial själv.

Den kommunala vuxenutbildningen erbjuder en kostnadsfri frivillig skolform som heter Komvux som särskild utbildning, tidigare Lärvux. Den vänder sig till dig som har en inte­llektuell funktions­nedsättning eller en förvärvad hjärnskada och har fyllt 20 år. Den kan du gå om du vill komplettera din utbildning från den obligatoriska särskolan och/eller gymnasiesärskolan.

Komvux som särskild utbildning i Enköping finns i Komvux lokaler på Östra Järnvägsgatan 10 och består av grundläggande kurser och gymnasiala kurser.

Några studieförbund som har verksamhet i Enköping är:

  • ABF
  • Medborgarskolan
  • NBV
  • Studiefrämjandet
  • Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbunden erbjuder vuxenutbildning genom studiecirklar och evenemang. De kan höra till bland annat fackförbund och kyrkliga samfund och har därför olika inriktning. Du kan välja mellan många olika ämnesområden men de flesta kurser handlar om konst, musik, media, språk och historia.