Kommun­arkivet

Du kan få tillgång till nyare och äldre handlingar via kommunens arkiv. Där hittar du bland annat betygen från grundskolan.

Om kommunarkivet

Genom kommunarkivet kan du få tillgång till handlingar som finns i slutarkivet. Arkiven består av material från hundratals nämnder och verksamheter som alla varit aktiva i Enköping. Tillsammans kan detta material berätta hur Enköping utvecklats och hur dess invånare levt från 1800-talet fram till omkring år 2010. Nyare handlingar förvaras och hanteras oftast av respektive förvaltning.

Kommunarkivet är en del av arkivmyndigheten på kommunstyrelsen och har ett övergripande ansvar för hur arkiveringen ska gå till i kommunen. Vi ger också nämnderna och förvaltningarna råd och stöd i arkiv- och informationshanteringsfrågor.

Sedan december 2019 förvaras kommunarkivets handlingar tillfälligt i en arkivlokal i Upplands-Väsby.

Få tag på betyg från skolan och vuxenutbildning

Grundskolan

De flesta betyg som förvaras i kommunarkivet är från 2010 eller tidigare. Vill du ta del av betyg som är nyare än så kan du vända dig direkt till skolan eller till kommunens kontaktcenter.

Om du vill ta del av ett äldre betyg som finns hos kommunarkivet kontaktar du oss genom att skicka e-post till kommunarkivet eller genom att kontakta kommunens kontaktcenter.

E-post till kommunarkivet: kommunarkivet@enkoping.se

Gymnasiet

Gymnasiebetygen från Westerlundska gymnasiet finns i skolans eget arkiv. Kontakta skolan för att få ditt betyg:

Komvux och SFI

För att beställa betyg från Komvux vuxenutbildningar och utbildningar i svenska för invandrare (SFI) behöver du en blankett.