Nationella minoriteter

Sveriges nationella minoriteter är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. Kommunen ska informera dig som tillhör någon av minoriteterna om dina rättigheter.

Hitta på sidan

Lagen om nationella minoriteter trädde i kraft den 1 januari 2010. Enligt lagen har Enköpings kommun, precis som andra myndigheter, ett särskilt ansvar för att skydda nationella minoriteter.

Vi har också ett särskilt ansvar för att skydda och främja nationella minoritetsspråk. Kommunen ska informera dig som tillhör någon av de nationella minoriteterna om din rätt att använda ditt minoritetsspråk. Kommunen ska också stärka din möjlighet till inflytande.

Det finns särskilda rättigheter för finsktalande i Enköpings kommun.

Enköpings kommun är sedan den 1 januari 2013 finskt förvaltningsområde. Det innebär ett förstärkt skydd för alla sverigefinnar i kommunen.

Du som bor här har bland annat rätt att använda finska i muntliga och skriftliga kontakter med oss. Kommunen ska även kunna erbjuda äldreomsorg och förskola helt eller delvis på finska. Vi ska därför arbeta för att ha tillgång till finskspråkig personal.

Kommunal samordnare

Det finns också en samordnare för finskt förvaltningsområde i Enköpings kommun som du kan kontakta genom att ringa växeln om du har frågor om Sveriges minoritetslag, om du vill veta hur vi arbetar med finskt förvaltningsområde eller om du har förslag på vad vi kan göra för att främja nationella minoriteter.

Så arbetar kommunen med finskt förvaltningsområde

I Enköpings kommun bor närmare 4 800 personer med finsk anknytning (födda i Finland eller minst en förälder född i Finland eller minst en mor/farförälder född i Finland). Det är cirka 11,7 procent av befolkningen på 41 163 invånare.

Som förvaltningsområde för finska arbetar vi bland annat med att:

 • få tillgång till personal med kunskaper i finska
 • kartlägga behov av äldreomsorg och förskola på finska
 • planera och genomföra samråd med minoriteterna 
 • kartlägga om det finns personal inom det kommunala förvaltningarna som behärskar finska språket och är villiga
 • att använda denna kompetens i sin tjänst
 • göra kommuninformation tillgänglig på finska
 • erbjuda äldreomsorg och förskola på finska om så önskas

Lagkrav

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1 januari 2010. Den handlar om att vi som kommun, och som andra myndigheter, har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.

Nu finns lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk översatt till de flesta nationella minoritetsspråk.

Förstärkt skydd

Enköpings kommun har genom ansökan om att bli en finsk förvaltningskommun förstärkt detta skydd för sverigefinländare. Från den 1 februari 2013 ingår Enköpings kommun i förvaltningsområde för finska.

Sedan år 2000 är nedan erkända som nationella minoriteter i Sverige:

 • samer (urfolk)
 • tornedalingar
 • sverigefinnar
 • romer
 • judar

Sverige har fem erkända minoritetsspråk:

 • samiska
 • finska
 • meänkieli
 • romani chib
 • jiddisch

Därför är just dessa minoriteter

Nationella minoriteter har historiska band med Sverige. Kulturerna och språken är en del av det svenska samhället och vårt gemensamma kulturarv. Minoriteterna har en uttalad vilja och strävan att behålla sin identitet. Det finns en så kallad självidentifikationsprincip som innebär att det är du själv som avgör om du tillhör någon eller några nationella minoriteter.