Begravning

En borgerlig begravning är en högtidsakt utan religiösa inslag. Det finns inga bestämmelser om hur den ska ordnas. Du som är anhörig kan välja lokal, musik, sång och andra inslag.

Hitta på sidan

Den som har gått ur Svenska kyrkan har inte längre rätt till en kyrklig begravningsceremoni. I sådana fall får anhöriga eller vänner anlita någon begravningsförrättare för en borgerlig begravningsceremoni.

Alla betalar en begravningsavgift, oavsett medlemskap i Svenska kyrkan. Den avgiften ger rätt till en gravplats, till gravsättning, kremering, diverse transporter och en lokal för begravningsceremonin.

I Enköpings kommun har kommunfullmäktige utsett begravningsförrättare som du kan boka. En anhörig kan även vara begravningsförrättare.

Begravningsförrättare

Kontakta Mats O Karlsson:

Telefon: 070-517 60 16

E-post: matsokarlsson43@gmail.com

Kontakta Sverre Ahlbom:

Telefon: 070-493 45 08

E-post: sverre.ahlbom@politiker.enkoping.se

Kontakta Åsa Hallberg:

Telefon: 070-918 13 14

E-post: sahall@hotmail.se

Kontakta Anna Juhlin:

Telefon: 070-218 7342

E-post: anna.juhlin@politiker.enkoping.se