IPS Enköping

Vi erbjuder stöd till personer med psykisk ohälsa som vill arbeta.

Våra arbetskonsulenter hjälper till med till exempel matchning, jobbsökning och introduktion på arbetsplatsen. De finns med som stöd för deltagare och arbetsgivare så länge behovet finns.

Vi på IPS Enköping riktar oss i första hand till dig som har kontakt med psykiatrin och som har behov av stöd som inte kan tillgodoses av andra insatser i samhället.

Om IPS Enköping

IPS (individual placement and support) är en evidensbaserad arbetsmodell som syftar till att hjälpa personer att skaffa och behålla ett lönearbete alternativt studier. Arbetsplats och studier baseras på individens egna val och preferenser.

IPS kan finnas med hela vägen från att kartlägga och ta reda på vad personen vill jobba med, skriva CV, öva på intervjusituationer till att praktiskt vara med på arbetsplatsen samt till att träffas för att samtala kring frågor som kan uppstå hos både arbetstagare och arbetsgivare. Stödet en person får från IPS är inte tidsbegränsat och föregås inta av några faser med arbetsträning.

Ibland är det flera instanser kopplade till en person, IPS finns då med som en samverkande part om det behovet finns. Vi kan då samverka med exempelvis Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och eller socialtjänsten för att personen ska få rätt stöd.

IPS baseras på åtta principer

 • Anställning på den reguljära arbetsmarknaden är målet. Fokus ligger på att du ska etablera dig på  arbetsmarknaden.
 • Personens vilja att arbeta. Ingen annan gör bedömningen. Alla som vill är välkomna men du förväntas ta stort eget ansvar.
 • Arbetssökandet inleds så fort som möjligt. Det finns inga krav på utredningar eller bedömningar, vi gör en omfattande arbetsprofil tillsammans och du får möjlighet att skriva CV och meritförteckning. Processen för att komma fram till att söka ett arbete är individuell och tar olika lång tid för olika personer.
 • Personens erfarenheter är viktiga. Stödet är helt individanpassat. Processen för att nå ett arbete och hur vägen dit ska se ut, utgår från dina önskemål, styrkor och erfarenheter.
 • IPS samordnar med nätverket. Tillsammans koordinerar vi allt vi gör med ditt nätverk.
 • Tillgång till stöd utan avbrott. Stödet finns tillgängligt för dig och arbetsgivaren så länge behovet finns.
 • Rådgivning om personens ekonomi. Tillsammans hjälps vi åt att få information om hur din inkomst påverkas inför en eventuell anställning.
 • Arbetsgivarkontakter. I processen inventerar vi ditt nätverk, intressen och förmågor. Sedan matchar vi gemensamt din arbetsprofil med tänkbara arbetsgivare, gör besök på arbetsplatser och har uppföljningar när du börjat på en arbetsplats. Ibland kan du behöva byta arbetsplats under processens gång.

Kontaktuppgifter:

Jessica Huttunen, arbetskonsulent IPS
E-post: jessica.huttunen@enkoping.se
Telefon: 0171-62 59 58

Mikaela Pärlefjord, arbetskonsulent IPS
E-post: mikaela.parlefjord@enkoping.se
Telefon: 0171-62 68 66

Följ oss gärna på Instagram för att se senaste nytt från verksamheten.

Deltagare

Du som är patient inom psykiatrin och som vill arbeta eller studera, men behöver stöd kan vända dig till oss. Målet är lönearbete på en arbetsplats som du själv valt. Metoden innebär inte några bedömningar kring din arbetsförmåga utan baseras helt på just din önskan och motivation till arbete eller studier.

Vilket stöd du kan få

Tillsammans med en av våra arbetskonsulenter undersöker vi vad just du är intresserad av att jobba med och letar tillsammans efter arbetsplatser eller studier som matchar dina intressen. Arbetskonsulenten finns med som stöd för dig och för arbetsgivaren så länge som behovet finns. Vi på IPS Enköping riktar oss i första hand till dig som har kontakt med psykiatrin och som har behov av stöd som inte kan tillgodoses av andra instanser i samhället.

Hur kan samarbetet se ut?

 • Din vårdkontakt pratar med dig om möjlighet att få stöd enligt IPS och tillsammans fyller ni i en intresseanmälan.
 • Arbetskonsulenten träffar gärna dig tillsammans med din vårdkontakt för att ge mer information och du kan få ställa frågor.
 • Du och en av våra arbetskonsulenter undersöker tillsammans vad just du är intresserad av att jobba med och letar tillsammans efter arbetsplatser eller studier som matchar dina intressen. Därefter gör ni en arbetsplan där ni sätter upp delmål för hur du ska nå, få och behålla en anställning.
 • Arbetssökandet sker parallellt eller direkt därefter.
 • Arbetskonsulenten kan bland annat ge stöd i att: skriva personligt brev och CV, studiebesök på olika arbetsplatser, vid kontakt med försäkringskassan, arbetsförmedlingen, socialförvaltningen eller andra samarbetspartners, vid uppstart på arbetsplatsen, i kontakt med arbetsgivare, uppföljning på arbetsplatsen.
 • Arbetskonsulenten finns med som stöd för dig och för arbetsgivaren så länge som behovet finns.
 • Hela processen sker i samarbete med den vårdkontakt du har för att du ska få det stöd du behöver.

Intresseanmälan IPS

Utifrån dina egna önskemål att välja, skaffa och behålla arbete eller studier. Stödet utformas individuellt. En stor del av arbetet sker ute i samhället tillsammans med dig.

Personuppgifter

Du behöver fylla i uppgifterna nedan för att vi ska kunna kontakta dig i samband med att du vill ha vårt stöd. Uppgifterna sparas så länge vi har kontakt. När du fyller i uppgifterna i detta formulär passerar uppgifterna leverantören av vårt webbpubliceringssystem. Ansvarig för hanteringen av personuppgifterna är vård- och omsorgsnämnden.

Kontakt genom e-post: vardomsorg@enkoping.se. Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter hanteras.Har du kontakt med Enköpings psykiatriska öppenvårdsmottagning? * (obligatorisk)
Har du kontakt med Enköpings psykiatriska öppenvårdsmottagning?Har du boendestöd?
Har du boendestöd?

Jag önskar träffas gemensamt med kontaktperson på Enköpings psykiatriska öppenvårdsmottagning
Jag önskar träffas gemensamt med kontaktperson på Enköpings psykiatriska öppenvårdsmottagning

Arbetsgivare

Vad innebär IPS för dig som arbetsgivare?

Rekrytera via kommunens verksamhet IPS

Vill du som arbetsgivare, tillsammans med oss arbetskonsulenter inom IPS i Enköping, utmana rådande värderingar och traditioner kring psykisk ohälsa på arbetsmarknaden? Vi kan erbjuda en bra matchning mellan verksamhetens behov och deltagarens kompetens, färdigheter och önskan om ett arbete.

Vårt stöd

Individual placement and support (IPS) är en kommunal verksamhet som använder sig av evidensbaserade metoder för att stödja personer med psykisk ohälsa att återgå till arbetslivet.

Våra arbetskonsulenter har möjlighet att erbjuda både arbetsgivare och arbetstagare ett långsiktigt och personligt stöd så länge det behövs, utan kostnader för er verksamhet. Vi hjälper till exempel till med arbets-introduktioner, uppföljningar och vid behov rent praktiska lösningar för att arbetsplatsen ska fungera optimalt för både arbetstagaren och verksamheten.

Vi underlättar givetvis även för ert företag genom att samordna eventuella ekonomiska stöd och skattelättnader med berörda myndigheter.

Din vinst

Du får en motiverad arbetstagare som är mån om att göra ett bra arbete och medverkar till en ökad mångfald på arbetsplatsen. Svenskt Näringsliv förespråkar CSR (Corporate social responsibility), vilket innebär att företag tar socialt ansvar. Detta kan du dra nytta av i din marknadsföring. Du är också med och bidrar till människors återhämtning och rehabilitering.

Våga ta ställning för mångfald!

Som arbetsgivare kan du och ditt företag göra skillnad för människor. Att ta ställning för mångfald innebär också en möjlighet till många nya inspirerande möten och tillgång till mer kunskap och insikt kring psykisk ohälsa.

Arbetsförmedlingens satsning på information om en inkluderande arbetsmarknad på webbsidan Gör plats.