Fjärdhundra förskola

Läget med naturen inpå knuten är vad som kännetecknar vår förskola. Ett nära samarbete med Fjärdhundraskolan är något som vi värdesätter.

Foto av fyra barn som poserar vid en stor stubbe.

Fakta om förskolan

  • Adress: Eklundavägen 2, 749 70 Fjärdhundra
  • Telefon: 0171-62 70 80
  • År: 1–5 år
  • Antal: 100 barn
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun

Lokaler

Vi har ljusa och ändamålenliga lokaler som formas efter befintlig barngrupp. Förskolan är utformad på så sätt att det är enkelt att samarbeta mellan avdelningarna vilket gör att barnen blir trygga i hela huset med samtlig personal.

Foto på Fjärdhundra förskola. Det är en envåningsbyggnad av tegel.

Måltider

Vi har eget tillagningskök där vi lagar mat från grunden. Vi följer livsmedelsverkets rekommendationer för mat i förskolan. Vi äter i mindre grupper för att skapa lugn och ge samtalsutrymme för varje barn.

Digitala verktyg

De digitala verktyg som finns på förskolan är Smartboards, lärplattor och digitala robotar. Vi använder dem utforskande, i informationssökande syfte, i dokumentation tillsammans med barnen och i undervisningen.

Bibliotek

Varje avdelning har en bokhörna där vi byter ut böcker med jämna mellanrum hos bokbussen. Vi går även till Fjärdhundraskolans bibliotek regelbundet.

Inskolning / introduktion

Vi använder oss av föräldraaktiv introduktion. Det betyder att föräldrar och barn får lära känna förskolan tillsammans under cirka tre dagar. Föräldrarna har ansvar för sitt barn under introduktionen och att barnet lär känna pedagoger och verksamheten. När föräldrar och barn känner sig trygga så provar man att lämna barnet. Om behov finns så förlängs introduktionen.

Föräldra­samverkan

Vi värdesätter kontakten med våra föräldrar. Det dagliga mötet vid lämning och hämtning är en viktig del av vårt samarbete med hemmet.

En gång per år har vi föräldramöte där vi presenterar vår verksamhet och där vi även har en öppen dialog med föräldrarna kring deras tankar och önskemål.

Vi bjuder även in till utvecklingssamtal kring varje barn en gång per termin.

Sjukdom

Det är viktigt att barnen är friska för att orka med sin tid hos oss. Barnens allmäntillstånd avgör om barnet orkar vara hos oss och kan delta i alla aktiviteter. Vi följer kommunens riktlinjer för sjukdom i förskolan.

För att förhindra smittspridning har vi tydliga hygienrutiner som till exempel att tvätta händerna ofta och använda pappershanddukar. Personalen använder skyddshandskar vid behov.

Ansök

Värdegrund och lokala styrdokument

Vi arbetar med att uppdatera våra lokala styrdokument kontinuerligt. Viss del av det arbetet gör vi tillsammans med föräldrar på förskolan.

Förskolan i social medier

Varje avdelning har ett Instagramkonto som föräldrarna får tillgång till när barnet börjar på förskolan.

Besökstider

Du får gärna besöka oss. Det gör du genom att kontakta vår rektor för att boka tid.

Kontakt

Alfons Åberg

Telefon: 0171-62 70 80
E-post: fjardhundra.alfonsaberg@enkoping.se

Mamma mu

Telefon: 0171-62 70 81
E-post: fjardhundra.mammamu@enkoping.se

Kråkan

Telefon: 0171-62 70 82
E-post: fjardhundra.krakan@enkoping.se

Spöket Laban

Telefon: 0171-62 70 83
E-post: fjardhundra.spoketlaban@enkoping.se

Pettsson och Findus

Telefon: 0171-62 70 84
E-post: fjardhundra.pettssonochfindus@enkoping.se

Virvelvinden

Telefon: 070-432 26 71
E-post: fjardhundra.virvelvinden.enkoping.se

Rektor

Therese Gezelius
Telefon: 0171-62 64 27
E-post: fjardhundraforskola@enkoping.se